Omgevingsvisie 1.0 Lansingerland goede basis om richting te geven aan de toekomst

Met de Omgevingswet komt een mega grote wetswijziging op de gemeente af. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en meer overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. De Omgevingswet treedt per 1 juli 2022 in werking.
Eén van de instrumenten is een omgevingsvisie. De omgevingsvisie beschrijft waar we trots op kunnen zijn, de kwaliteiten van Lansingerland op het gebied van onder meer zorg, sport, ruimte, wegen, wonen, duurzaamheid aan. Op basis hiervan is een visie geformuleerd voor Lansingerland anno 2040.

Het is vanzelfsprekend moeilijk om de toekomst voorspellen, maar er zijn wel degelijk vergezichten aan te wijzen bijvoorbeeld mogelijke bouwlokaties. Dit onderwerp leidde al direct tot ingrijpen van de gemeenteraad. Driehoek Noordpolder wordt als bouwlokatie aangewezen terwijl dat nog in onderzoek is. Leefbaar 3B kondigde een amendement aan en daar schaarde zich direct een aantal partijen achter.

Verder vroeg woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer zich af of het visionair genoeg was omdat het lijkt alsof er te veel vanuit de huidige situatie is uitgegaan. Wethouder Van Tatenhove gaf aan dat er nog meerdere versies van de visie zullen komen. De inwoners zijn nu aan zet om hun kijk op het toekomstige rijk met ons te delen. In de tussentijd is er nog alle ruimte om aan de visie te schaven. Hoppenbrouwer riep op meer te doen dan alleen maar het inzetten van de reguliere communicatiekanalen en vooral aandacht te schenken aan de huidige jeugd. De toekomstige inwoners van 2040 en volgende jaren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*