Nieuwe Omgevingswet

Afgelopen week is de raad geïnformeerd over de nieuwe Omgevingswet. Op 22 maart 2016 stemde na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer in met de Omgevingswet.

In 2019 treedt de wet in werking met een overgangstermijn van aanvankelijk vijf jaar, maar dat wordt waarschijnlijk opgerekt tot tien jaar. Dus in 2029 moet dan volgens de nieuwe wet worden gewerkt. Het zal voor alle gemeenten in Nederland een hele tour worden om van bestemmingsplannen over te gaan naar een omgevingsplan.

Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudiging en samenvoegen, zodat het straks makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Omgevingsplan

Nu hebben we in Lansingerland een groot aantal bestemmingsplannen. Al die bestemmingsplannen gaan vervangen worden door één omgevingsplan voor de gehele gemeente Lansingerland. lees meer

Omgevingsvisie

Voordat een omgevingsplan wordt vastgesteld, wordt door de gemeenteraad een omgevingsvisie gemaakt. In de omgevingsvisie worden zowel de ontwikkelingen als de ambities voor de gehele gemeente Lansingerland op lange termijn voor bouwwerken, infrastructuur (wegen), bodem, lucht en natuur opgenomen. Een zogenaamde integrale aanpak.

Hoe een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan opstellen?

De gemeenteraad zal uiteindelijk een gemeentelijke omgevingsvisie en een gemeentelijke omgevingsplan (GOP) moeten vaststellen. Leefbaar 3B vindt het heel belangrijk inwoners, tuinders, ondernemers, winkeliers en belangengroepen daar bij te betrekken. Ook de omliggende gemeenten, provincie en waterschappen moeten geïnformeerd worden.

Omgevingsvergunning

Als je nu je huis wilt uitbreiden met een aanbouw, moet je een bouwvergunning aanvragen. Dadelijk wordt dat een omgevingsvergunning. Zo’n omgevingsvergunning zal, als het goed gaat, veel sneller kunnen worden afgegeven dan nu het geval is bij een bouwvergunning.

Invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is niet even gauw gedaan. Het is een ingewikkelde planologische verandering bij alle gemeenten in Nederland, dus ook in Lansingerland. Het vraagt ook een andere cultuur van ambtenaren en inwoners. Leefbaar 3B vindt het van groot belang dat de inwoners goed en intensief betrokken worden bij de veranderde werkwijze. Na vaststelling van het omgevingsplan moeten inwoners en bedrijven weten waar zij aan toe zijn als zij een omgevingsvergunning (vroeger een bouwvergunning) aanvragen.

Bezwaar of beroep maken tegen een omgevingsvergunning

Tot zes weken na het verlenen van de omgevingsvergunning kan bezwaar worden aangetekend bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen.

Voordelen

De beoogde voordelen van een gemeentelijk Omgevingsplan (GOP) moeten zijn:

 • Proces moet eenvoudiger zijn;
 • Doorlooptijden worden korter;
 • Minder administratieve en bestuurlijke lasten;
 • Meer eenheid en duidelijkheid over het beleid van de gemeente;
 • Invloed van onder meer inwoners en ondernemers.

Pionieren met de Omgevingswet

In Lansingerland wordt,om ervaring op te doen met de nieuwe omgevingswet, een pilot gedaan met het opstellen van een Omgevingsplan. Er is voor gekozen om een Omgevingsplan op te stellen voor het huidige bestemmingsplan Lint-Zuid, dat bestaat uit de Rodenrijseweg (vanaf de rotonde Klapwijkseweg) en de Zuidersingel.

 

2 Comments

 1. Niet voor alle aanbouwen is vergunning nodig, als je binnen de maten blijf is het vergunnings vrij maar je moet het wel melden als je gaat bouwen

 2. Men wil dus 1 Omgevingsplan maken voor geheel Lansingerland. Dat krijg je toch niet op 1 stuk papier? Hoogst waarschijnlijk gaat men dat dan onderverdelen in een aantal sub-plannen. Misschien gebruikt men daar de contouren van de huidige Bestemmingsplannen wel voor???
  Wat schieten we er dan eigenlijk mee op.
  Bovendien,er is op dit ogenblik geen Bestemmingsplan wat 100 % klopt! Wat wordt het dan wel niet als alles in 1 plan geperst wordt.
  Dit is weer eens een bureaucratisch gedrocht en werkt alleen maar meer fouten in de hand. Ik heb zo’n idee dat het ook een groei van het ambtenaren bestand in de hand werkt. Affijn,is het toch nog ergens goed voor. Alleen brengen zij geen geld op maar kosten ze geld.Vergunningen goedkoper? Natuurlijk niet. De ondernemer,burgers,winkeliers betalen het wel!
  Maar we discussieren weer achteraf. 1 ste en 2de Kamer zijn al accoord

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*