Nieuwe coalitie Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie

Brede steun voor raamwerk; coalitievorming van start.

Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie als beoogde partners in een stabiele meerderheidscoalitie. Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie dragen respectievelijk Simon Fortuyn, Kathy Arends, Albert Abee en Ankie van Tatenhove voor als kandidaat wethouders. Dit hebben Leefbaar 3B en VVD donderdag 24 mei laten weten aan de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad van Lansingerland.

Raamwerk
Leefbaar 3B en VVD hebben op 16 mei het Raamwerk voor een coalitieakkoord aangeboden aan de lijsttrekkers van CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA. Het raamwerk vormt de basis voor een nieuw coalitieakkoord in de gemeente Lansingerland. Namens de twee formerende partijen nodigde formateur Jaap Paans de zes andere partijen in de gemeenteraad uit kenbaar te maken of men het raamwerk onderschrijft. Ook is hen gevraagd welke aanvullingen, wijzigingsvoorstellen of wensen men heeft en welke wethouderskandidaat op welke portefeuille(s) men voordraagt.

Basis voor stabiele meerderheid
In de zoektocht om te komen tot een stabiele meerderheidscoalitie hebben Leefbaar 3B en VVD, de zes andere partijen in de raad van Lansingerland de uitgestoken hand geboden. Paans constateert: Het raamwerk met de titel ‘Duurzaam aanpakken; groeien – versterken – koesteren’ wordt door 7 van de 8 partijen in de gemeenteraad onderschreven. Het bestaat uit 12 opgaven voor de periode 2018-2022 en biedt richtinggevende uitspraken met ruimte voor aanvulling. CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben aan hun ondersteuning van het raamwerk diverse aanvullingen, wijzigingsvoorstellen en wensen verbonden. De PvdA geeft beargumenteerd een andere politieke lijn de voorkeur en onderschrijft het raamwerk niet.

Inhoud reacties leidend
De keuze voor CDA en ChristenUnie is op inhoudelijke gronden genomen. Leefbaar 3B en VVD zien in de reacties van deze partijen stevig draagvlak voor de voor Lansingerland in 2018-2022 uitgezette koers en de daarover nog te voeren coalitiebesprekingen. In de combinatie van vier partijen zitten de drie grootste partijen en drie partijen met stemmenwinst. Zo ontstaat een coalitie met 24 zetels in de gemeenteraad.

Streefdatum 14 juni
In de komende weken bespreken de partijen de inhoudelijke discussiepunten met elkaar. Inclusief de door niet deelnemende partijen aangedragen verrijkingen. Het raamwerk wordt dan uitgewerkt naar een coalitieakkoord. Waarbij ook de financiële doorrekening en haalbaarheid de uiteindelijke inhoud van het coalitieakkoord mede zal bepalen. Het akkoord bevat verder een voorstel tot portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in verbonden partijen.

Het is de verwachting dat het nieuwe college op 14 juni wordt geïnstalleerd.

Link naar het raamwerk

Raamwerk Leefbaarb 3B – VVD 2018-2022

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*