Natuur- en Recreatiepark Vlinderstrik

Het toekomstig recreatie park de Vlinderstrik ligt ingeklemd tussen de Rodenrijseweg in het noorden, de Wilderse Kade in het oosten, de Doenkade in het zuiden en de Oude Bovendijk in het westen. Het gebied bestaat uit twee delen die worden gescheiden door de Randstadrail en het bedrijventerrein Spoorhaven. Het park wordt aangelegd als natuurcompensatie voor het aanleggen van de Maasvlakte 2.Het Vlinderstrik gebied dat thans de functie agrarisch heeft, zal worden ingericht als openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied, dat gedeeltelijk agrarisch beheerd zal worden. Koeien en schapen in de wei, een stokpaardje van Leefbaar 3B.
In het gebied wordt ook een Recreatief Concentratie Punt (RCP) gebouwd. Aanvankelijk was dit RCP zeer dicht bij de huizen van de Rosemondsingel en de Vosmaerstraat gepland. Mede door de inzet van Leefbaar3B, wethouder de Paepe en de raadscommissie Ruimte zijn daarin belangrijke wijzigingen aangebracht.
–          Het aantal voorzieningen van het RCP is teruggebracht van vier naar drie;

–          De oppervlakte van het RCP is teruggebracht van 6,2ha naar 2,5ha;

–          Er is beperkte bebouwing van maximaal 7 meter hoogte toegestaan;

–          Het horecagedeelte komt aan de zuidelijke kant van het RCP te liggen.

Naar ons idee is hierdoor een veel betere situatie voor de omwonenden ontstaan.
Op het Rotterdamse gedeelte van de Vlinderstrik boert Arie Steenwijk. De raad van Lansingerland heeft hier geen zeggenschap. Het projectbureau Vlinderstrik heeft echter een idee om deze boer uit te kopen en daarna voor het beheer een aanbesteding uit te schrijven. Leefbaar3B verzet zich hier fel tegen. De boer die er zit wordt weggestuurd en later als het gebied beheerd moet worden, worden andere agrariërs gevraagd hiervoor te solliciteren. Wij vinden dat geen goed idee. Het CDA kwam hiervoor met een motie die in eerste instantie geen meerderheid in de raad had. Op initiatief van Leefbaar3B werd de CDA motie aangepast en daarna raadsbreed aangenomen.
De motie komt er op neer dat de raad het college Lansingerland verzoekt er bij de gemeente Rotterdam krachtig voor te pleiten om in de aanbestedingsprocedure de expliciete voorwaarde op te nemen dat de potentiële beheerder met aangetoonde ervaring in natuurbeheer, dus de agrariërs, in en rond de Vlinderstrik bij het beheer betrekt.
Al met al is de fractie van Leefbaar3B tevreden met het behaalde resultaat.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*