Mobiliteitsplan Berkel en het BOB-vergadermodel

mobiliteitsplanIn de raadscommissie Ruimte gaf wethouder Simon Fortuyn aan dat medio december het college het Mobiliteitsplan Berkel Noord/Centrum voor besluitvorming naar de raad zal sturen. Hij heeft tegelijkertijd de raad in overweging gegeven dit voorstel aan de hand van het nieuwe vergadermodel te behandelen. De raadscommissie heeft aangegeven dit een goed idee te vinden. Een dag later is in de commissie Algemeen Bestuur definitief besloten het nieuwe vergadermodel voor een te selecteren aantal voorstellen te gaan gebruiken. Het zogenaamde BOB-model zal dus voor het Mobiliteitsplan de eerste testcase voor het nieuwe vergadermodel worden. BOB is de afkorting van Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming. lees meer

 • Beeldvorming – Bij beeldvorming staat het vergaren van informatie centraal. Naast de info van het college, is de informatie van de inwoners van Lansingerland van belang. Het vergaren van informatie door de raad kan gebeuren door bijvoorbeeld een inloopavond of een hoorzitting. Het BOB-model kan de participatie en de invloed van de inwoners vergroten.
 • Oordeelsvorming – Bij de oordeelsvorming worden overtuigingen, ideeën, maar ook praktische ervaringen en gedachten over de effectiviteit van beslissingen, mede opgedaan bij de beeldvorming, binnen het politieke kader uitgewisseld en afgewogen in de raadscommissie.
 • Besluitvorming – De besluitvorming zal in de gemeenteraad gebeuren, waar door de verschillende fracties een definitieve afweging wordt gemaakt aan de hand van hetgeen in de beeldvorming (mening van inwoners) en oordeelsvorming (politiekproces in de raadscommissie) naar voren is gebracht.

De inschatting is dat de nieuwe BOB-aanpak voor circa een derde van de raadsvoorstellen gebruikt kan worden. De agendacommissie, die een goede afspiegeling moet zijn van de raad, krijgt een belangrijke coördinerende rol binnen het nieuwe vergadermodel.

Na toepassing van het BOB-model is het uiteindelijke raadsbesluit door iedereen (voor- en tegenstanders) goed uit te leggen, inclusief de transparante totstandkoming.

Of het nieuwe model geschikt is voor de Lansingerland zal in 2016 moeten blijken aan de hand van een evaluatie. De fractie van Leefbaar 3B zal er alles aan doen om te zorgen dat het BOB-model een goede kans krijgt.

2 Comments

 1. Hoe deden wij dat pakweg 2 jaar geleden?

  !- Eventueel een inloop avond.
  2- Cie Ruimte
  3- Besluitvorming in de raad.

  Wat is er dan veranderd met BOB?

 2. Het mobiliteitsplan bestaat uit VOORLOPIGE besluiten en is dus geen voorstel aan de Raad. Het staat als zodanig ook nog niet op de agenda. Maar wel bespreekpunt. Wanneer begint ‘BOB’?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*