Meerderheid raad Lansingerland wil aandelen Eneco verkopen

“Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan en hebben ons vanaf begin augustus voorbereid op dit debat”, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer aan. Leefbaar 3B heeft zich uitgebreid laten adviseren door financiële experts en heeft de argumenten van voor- en tegenstanders heel goed afgewogen. Leefbaar 3B wil de aandelen verkopen. De waarde van de aandelen Eneco die de gemeente Lansingerland bezit ligt, afhankelijk van de marktwaarde, tussen de € 60 en € 90 miljoen.

De kernvraag die voorligt is: “Draagt aandeelhouderschap in Eneco bij aan de uitvoering en realisering van de publieke taak.” lees meer

 1. Het publieke belang

Het is maar de vraag bij wie je je oor te luister legt of Eneco wel of geen duurzame koers is ingeslagen dankzij de huidige publieke (gemeentelijke) aandeelhouders. Leefbaar 3B heeft niet de indruk dat de 53 deelnemende gemeenten hier echt veel zeggenschap over hebben gehad. Dat zal door vertrek van gemeentelijke aandeelhouders niet veel beter worden.

Verder is het niet aan Lansingerland om voorloper te zijn in het nakomen van het klimaatakkoord van Parijs. De landelijke politiek is hierbij primair aanzet door wet en regelgeving en stimuleringsmaatregelen voor de bewustwording inzake duurzaamheid. Natuurlijk zet de raad van Lansingerland zich behoorlijk in voor duurzaamheid. Er is een gemeentelijk programma Realistisch Duurzaam, daar steekt de gemeenteraad van Lansingerland veel geld in en dat staat helemaal los van Eneco.

Vanuit de Vakbond CNV is gewaarschuwd voor het verlies van banen. Immers, die zijn ook deels verloren gegaan toen NUON en Essent werden verkocht. Leefbaar 3B heeft niet de indruk dat er een ontslaggolf à la Philip Morris in Bergen op Zoom zal ontstaan. Of er bij een ongewijzigd aandeelhouderschap van Eneco geen reorganisatie met mogelijk baanverlies komt, is verre van zeker.

 1. Financiële belangen
  1. Leefbaar 3B is van mening dat een gemeente geen belangen moet hebben in een marktpartij.
  2. Eneco is zo’n marktpartij met buitenlandse belangen.
  3. Op langere termijn zijn de financiële belangen van de gemeente en van de inwoners van groot belang.
  4. Bij niet verkopen loopt de gemeente Lansingerland een fors financieel risico omdat de sector de laatste tien jaar het moeilijk heeft en dat zal niet binnen nu en de komende veranderen.

Wel verkopen

 • Nu doen, want de inschatting is, dat over vijf jaar de prijs van de aandelen een stuk lager is.
 • Door nu mee te gaan in de verkoop, waarbij zoals het er nu uitziet een ruime meerderheid (meer dan 75%) van de aandelen betrokken is, wordt geprofiteerd van de opslag van controlerend belang door gezamenlijke verkoop van een meerderheidsbelang.
 • Rechten van een minderheidsaandeelhouder tegenover een private meerderheidsaandeelhouder zijn zeer beperkt.
 • De opbrengst kan gebruikt worden voor aflossing van de te hoge schuld van Lansingerland. Gevaar van stijging van de rente op onze schulden ligt op de loer.

In de raadscommissie gaven Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, WIJ en PN (28 zetels) aan dat de aandelen moeten worden verkocht. PvdA en GroenLinks (3 zetels) willen niet verkopen.

In de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 wordt het principebesluit genomen over de verkoop. Dan is ook duidelijk of 75% van het aantal aandelen, die nu nog in bezit zijn van 53 gemeenten, wordt aangeboden voor verkoop.

Stedin, eigenaar van de infrastructuur (gasleidingen en elektriciteitskabels), blijft in handen van de gemeenten. In februari van dit jaar is door wetgeving en een beslissing van de Hoge Raad Stedin afgesplitst van Eneco.

Verdeling aandelen Eneco

Rotterdam – 31,69%; Den Haag – 16,55%; Dordrecht – 9,05%; Leidschendam-Voorburg – 3,44%; Lansingerland – 3,38%; Delft – 2,44%; Zoetermeer – 2,34%; Nissewaard – 2,14%; Pijnacker-Nootdorp – 2,10%. Totaal 73,13%. Daarnaast nog 44 gemeenten met in totaal 26,87%. Deze 44 gemeenten hebben elk minder dan 2% van de aandelen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*