Geen uitbreiding vliegveld

“Onze inzet blijft dat de geluidshinder van vliegtuigen in Lansingerland niet toeneemt. De huidige geluidsruimte van het vliegveld wordt niet verder vergroot.” Met dit citaat uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B, begon Jan Pieter Blonk zijn spreekbeurt in de commissie Ruimte van afgelopen week. “Duidelijke tekst en daar zullen we ons aan houden” gaf hij aan.

In september 2017 heeft de BRR een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die toen over het vliegveld ging. Kernboodschap van dit advies is dat de BRR constateert dat er draagvlak bestaat voor de aanwezigheid van de luchthaven en de huidige vergunde geluidsruimte, maar dat er géén draagvlak is voor groei van de luchthaven buiten de vergunde huidige geluidsruimte. De belofte van de staatssecretaris in het vorige kabinet, dat er regionaal draagvlak moet zijn voor de vergroting van de geluidsruimte, koestert de raad van Lansingerland. Dit moet worden aangegeven, aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die er nu over gaat. Beloofd is beloofd. Er is geen regionaal draagvlak voor uitbreiding van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA).
(BRR = Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport. De leden van de BRR zijn: de verkeerswethouders van Lansingerland, Rotterdam, Schiedam en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland)

Discussie over het vliegveld is inmiddels verbreed naar andere milieuthema’s dan alleen geluidshinder, met name de thema’s gezondheid, klimaateffecten, luchtkwaliteit en een eventuele vervanging van vliegverkeer door Hogesnelheidstreinen.

Het nieuw luchthavenbesluit voor RTHA (Rotterdam The Hague Airport) is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat uitgesteld tot na het gereed komen van een nieuwe Luchtvaartnota, waarschijnlijk ergens aan het eind van dit jaar en tevens pas na het gereed zijn van de herziening van de Nederlandse luchtruimteverdeling ergens in de periode 2021 – 2023. Het duurt dus nog even voor er een nieuw luchthavenbesluit RTHA is. Waarschijnlijk ergens in 2022/2023. Tot zo lang blijft het oude luchthavenbesluit van kracht en mag het vliegveld het aantal vluchten niet uitbreiden.

Het zogenaamde maatschappelijk vliegverkeer de traumahelikopter en de politieheli gebruiken zo’n 25% van de beschikbare geluidsruimte. De directie van het vliegveld geeft aan dat de forse uitbreiding van met name de traumaheli geluidsruimte ten koste is gegaan van de commerciële luchtvaart. De directie van RTHA vindt dat trauma- en politieheli een eigen geluidshoeveelheid moet krijgen, die niet ten koste mag gaan van de commerciële luchtvaart. Dat zou dan betekenen dat de commerciële luchtvaart 25% meer geluidsruimte krijgt. Dus meer commerciële vluchten en meer geluidshinder. Meer geluidshinder van het vliegveld is wat de raad van Lansingerland niet wil.

De gemeenteraad en het college van Lansingerland moeten en zullen alert blijven bij de ontwikkelingen rond vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*