Kwaliteit dienstverlening nieuwe vuilophaler Van Gansewinkel

VuilnisemmersNaar aanleiding van berichtgeving in de pers over de achterblijvende kwaliteit van dienstverlening van Van Gansewinkel (met ingang van 1 juli dit jaar de nieuwe afvalophaler in Lansingerland) bij een andere gemeente, heeft Leefbaar 3B raadslid Marjolein Gielis vragen gesteld aan het college. Het college heeft naar aanleiding van de vragen van Marjolein Gielis contact opgenomen met Van Gansewinkel. In een uitgebreide brief heeft Van Gansewinkel toegelicht waarom wij ons in Lansingerland geen zorgen hoeven te maken over de overgang van Irado naar Van Gansewinkel en ook niet over de in te zetten vuilniswagens, want Van Gansewinkel heeft voor de inzameling van het huishoudelijk afval nieuwe “schone” vuilniswagens besteld met de hoogste emissie normering. Geheel conform bestek.

lees meer

Tevens heeft Marjolein Gielis gevraagd wat het college tot nu toe heeft ondernomen met betrekking tot overname van personeel van Irado door Van Gansewinkel. Van Gansewinkel is op dit moment in overleg met Irado om te bezien of ze personeel van Irado een plaats kunnen geven bij Van Gansewinkel. Er worden diverse mogelijkheden onderzocht. De voorwaarden moeten echter wel passen binnen het beleid van Van Gansewinkel en de specifieke aanbieding die Van Gansewinkel richting de gemeente heeft gedaan. Leefbaar 3B zal de ontwikkelingen blijven volgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*