Kosten voor indexering GRJR moet door het Rijk betaald worden

Afgelopen donderdag 29 februari 2024 stond de zienswijze op de kadernota van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond op het programma. Leefbaar 3B benadrukt de financiële druk in Lansingerland op de begroting met betrekking tot de jeugdzorg, waarbij er een keuze moet worden gemaakt tussen bezuinigen op structure lasten (zwembad, bibliotheek, onderhoud buitenruimte, veiligheid, sportverenigingen, etc) of bijvoorbeeld een enorme verhoging van de OZB-belasting.

Woordvoerder Leon Erwich pleitte ervoor dat het Rijk de ondergefinancierde (hoog)specialistische jeugdzorg weer financiert. Natuurlijk wil iedere fractie de beste zorg voor onze jeugd, daar twijfelt niemand niet aan. Maar ondanks de wens voor de beste zorg, erkennen wij dat de financiële meerjarenraming simpelweg te hoog is, waardoor er een eerlijk gesprek moet plaatsvinden over de ondergefinancierde jeugdhulp vanuit het Rijk.

De gemeenteraad wordt geconfronteerd met aanzienlijke tekorten in de jeugdhulp, terwijl de GRJR nog niet ‘in control’ is volgens de opgestelde zienswijze. De raadsrapporteur noemde het zelfs: ”het grenst aan geen vertrouwen hebben aan hoe het er financieel aan toegaat”. Door deze begrotingscorrectie door te voeren van 27% plus voor de GRJR, hebben we het wel over een totaalbedrag van 89 miljoen euro plus voor de GRJR. Waardoor de meerjarenraming neer komt op 350 miljoen voor 2024, oplopend naar maar liefst 530 miljoen in 2028. Dit betekent dat we nog verre van ‘in control’ zijn! Dit roept volgens Leefbaar 3B vragen op over de effectiviteit van de uitgaven. De motie “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners” onderstreept het standpunt om niet blindelings te indexeren zonder compensatie van het Rijk.

Leefbaar 3B diende samen met VVD en WIJ Lansingerland een amendement “De Jeugdzorg verdient beter” in om bezuinigingen te realiseren binnen de bedrijfsvoering van de GRJR door waar mogelijk efficiënter te werken, maar ook door betere inkoop en strenger toezicht te houden op jeugdhulpaanbieders, zonder de kwaliteit van de jeugdzorg te verminderen. In het amendement wordt de noodzaak benadrukt voor de GRJR om bij het Rijk aan te dringen op een kostendekkende bijdrage. Het amendement schrapt ook de verplichting om uit te gaan van de voorgestelde meerjarenraming, met het standpunt dat er kritisch moet worden gekeken naar toekomstige begrotingen. Het amendement is met 16 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen.

Leefbaar 3B nodigde de andere partijen uit om unaniem achter het amendement te staan, met als doel een gezamenlijke boodschap naar zowel de GRJR als het Rijk te sturen en samen te zoeken naar de beste oplossingen voor de jeugdzorg. Dat lukte niet. In reactie op vragen van andere partijen benadrukte woordvoerder Leon Erwich dat het niet gaat om het verminderen van de kwaliteit van de zorg, maar om het efficiënter inzetten van middelen en samen met de gemeente het schrappen van niet-effectief beleid.

Erwich gaf nog een overweging mee aan het college, namelijk de aanstelling van een kwartiermaker. Bij FMEK (Forensisch medische expertise bij kinderen) is dit in het verleden ook gedaan om tot een meer efficiënte inrichting van het aanbod en een passende structurele financiële situatie te komen, dit beheersbaar te maken met oog voor kwaliteit van de zorg. Op de vraag: “wat gaat dat dan wel niet kosten”, gaf Erwich aan dat daarbij de focus niet moet liggen op de kosten van een kwartiermaker, maar op wat een kwartiermaker kan opleveren!.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*