Kinderen bouwen de toekomst: Democracity in de raadzaal

Leefbaar 3B is er trots op dat de gemeente Lansingerland deelneemt aan het door ProDemos aangeboden programma om leerlingen al vroeg te betrekken bij de (lokale) politiek.

Het programma heet “Democracity”. Het is een educatief programma in de vorm van een spel. Tijdens Democracity bouwen leerlingen samen aan hun eigen stad. De vraag is: gaan ze voor bedrijven, veel groen of meer faciliteiten voor eigen jeugd? Tijd dus om samen keuzes te maken. Om het eens te worden over die keuzes, richten de leerlingen verschillende politieke partijen op, schrijven ze korte partijprogramma’s en gaan ze met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er gestemd en kan de stad afgebouwd worden.

Na het spel kunnen de leerlingen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden die aanwezig zijn. De leerlingen horen dan hoe het eraan toegaat in de echte gemeenteraad.

Democracity wordt gespeeld in de raadzaal van de plaatselijke gemeente met behulp van een speelkleed en blokken met voorzieningen.

Leerlingen mogen plaatsnemen op de raadszetels achter de microfoons. In twee uur tijd ervaren de leerlingen dat overleg, argumentatie en meerderheid nodig zijn in een democratische samenleving. Zo maken zij op een laagdrempelige en speelse manier kennis met de gemeentepolitiek en democratische besluitvorming.

Namens Leefbaar 3B hebben Leon Erwich, Marjolein Gielis en Terry Duivesteijn al deelgenomen aan deze sessies. En er staan er nog een paar op de planning. De diverse sessies leveren ook verschillende “steden” op. Heel verfrissend en verrassend wat er uit deze bijeenkomsten naar voren komt. Dit is ook zeker een inspiratie voor de huidige raad. Zo merkt Marjolein Gielis op dat de speerpunten van de leerlingen van groep 7 van de PWA-school in Berkel vooral gericht zijn op anderen en niet op zichzelf. Hun belangrijkste speerpunten waren: dieren, natuur, milieu en het helpen van kinderen uit oorlogsgebieden of met armoede. Heel verfrissend. Zo ook de slogans. Om er maar eentje te noemen: “Geen jagers, geen slagers”… Duidelijk toch?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*