Inwoner krijgt via enquête invloed op wijze ophalen huisvuil

Binnenkort wordt via een enquête aan inwoners de mogelijkheid gegeven hun mening te geven over het ophalen en scheiden van hun huishoudelijk afval.

Aan 1.300 huishoudens die in laagbouw wonen en aan 1.300 die in hoogbouw wonen wordt via de post een enquête gestuurd. Daarnaast krijgen alle overige huishoudens een brief waarin wordt uitgelegd hoe zij online ook de enquête kunnen invullen.

In de enquête komen de verschillende soorten huishoudelijk afval aan de orde. Dat zijn GFT (groente, fruit en tuinafval in de kliko met de groene deksel), Papier (in de kliko met de blauwe deksel), PMD (plastic, metalen blikjes en drankkartons, in de plastic afvalzak), Glas en Textiel. Daarnaast wordt de voorkeur van de inwoners gevraagd naar de wijze van inzamelen de en ophaalfrequentie van de verschillende soorten afval. Er is ook altijd restafval (in de kliko met de grijze deksel). Verder zijn er stellingen opgenomen waarvan de inwoner kan aangeven wat voor hem of haar belangrijk is. Die stellingen hebben onder andere te maken met de hoeveelheid afval, het gescheiden aanbieden van het afval, nascheiding van PMD en zeker niet onbelangrijk wat kost het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval de inwoner.

Leefbaar 3B heeft bij monde van Jan Pieter Blonk aangegeven te kunnen instemmen met het op deze wijze betrekken van de inwoners bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid van huishoudens in Lansingerland. Ook de fracties van VVD, CDA, D66 en PvdA hebben ingestemd met de enquête.

De enquête is opgesteld en wordt verwerkt door een gerenommeerd specialistisch bedrijf De AfvalSpiegel. Naar aanleiding van deze “Raadpleging inwoners over toekomstig afvalbeleid” wordt door De AfvalSpiegel een adviesrapport uitgebracht dat richtinggevend is voor de vorming van het nieuwe afvalbeleid in Lansingerland.

2 Comments

  1. Als de informatie via de media correct is brengt het papier geen geld meer op en kost het zelfs geld i.v.m. de opslag. Wat gebeurt er met het verzamelde papier in de kliko?
    Wordt het verbrand? Wat mij betreft wordt de blauwe kliko nu gebruikt voor het PMD!
    Hebben we die rotzooi ook niet meer aan de lantaarnpaal hangen en of dat de zakken kapot gescheurd zijn en de inhoud alsnog verspreid in het milieu terecht komt!
    Waarschijnlijk heb je dan ook minder plastic in plastic opgeslagen naar wat ik begreep voor het scheiden van de diverse soorten plastic bij de afvalverwerker moeilijker maakt!

  2. Al vele meldingen gelezen over afval(beleid) wat telkens begint met ” Afval is grondstof”. Nu blijkt dat papier al maanden niets meer oplevert, China gestopt is met de invoer hiervan. Plastic zo slecht wordt aangeleverd, dat de kosten van scheiden de pan uitspringen. Zelfs onze gemeente moet meerdere malen ambtenaren op pad sturen om gele plastic zakken van de straat te halen of uit de singels. Want mensen doen maar, hangen de zakken niet meer op of gaan lekker op vakantie en staan de plastic zakken dagen buiten. Het beleid van aparte bakken en ondergrondse bakken is compleet failliet en wordt alleen nog in stand gehouden door de partijen welke de enquête niet steunen, zoals verwacht want deze zijn voor het nog meer belasten van het ophalen van vuil, dus meer dan de extra 130 euro voor 2020. Weg met het beleid en zelf denk ik aan 1 grote ondergrondse bak waar alles in kan, na scheiden is nog altijd vele malen beter voor het milieu dan de vele stinkende(bij warm weer) bakken bij de voordeur of in de tuin. Maar ik voorspel u dat de groene lobby misbruik zal maken van een totale revolutie, welke is begonnen door Al Gore u kent hem nog wel, de toen over de gehele wereld vliegende Vice-Pres. en wordt doorgezet door een 16 jarige zweedse welke volgens mij, geheel de weg kwijt is. Afval ophalen is voor cowboy firma’s welke aan de gemeentes een steeds hogere rekening presenteert en de kosten doorberekend aan de inwoners. Kent u de naam Zegwaard nog, niet beboet maar gered door de regering.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*