Investeringsvoorstel veranderopgave jeugdhulp

Op 12 maart 2020 stond in Commissie Samenleving het investeringsvoorstel veranderopgave jeugdhulp, uitvoering Wmo en bedrijfsvoering sociaal domein op de agenda. Woordvoerder Machiel Crielaard liet namens Leefbaar3B weten dat Leefbaar3B al bij eerdere besprekingen heeft aangegeven dat het belangrijk is dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de jeugdhulp, maar dat Leefbaar3B ook al eerder het belang benadrukte van het ombuigen van de kostenstijging.

Leefbaar3B is blij met het voorstel van het college waarin maatregelen genoemd worden om grip te krijgen op de kosten. Tegelijkertijd heeft Leefbaar3B ook zorgen gedeeld. Zo vroegen wij of de Jeugdcoach op School en de Jeugdconsulent niet teveel dezelfde problematiek aansturen. De wethouder legde uit dat dit twee verschillende mensen zijn die op twee verschillende entrees een positie hebben die beiden een relatie hebben met het Team Jeugd. De wethouder zei dat deze niet vervangen kunnen worden. In de praktijk zien zij ook niet dezelfde kinderen.

Ook vroeg Leefbaar3B naar de samenwerking tussen en met zorgaanbieders. In het coalitieakkoord is immers opgenomen dat wij in Lansingerland de toename van grotere problemen bij jongeren willen tegengaan door een integrale ketenbenadering. De wethouder geeft aan dat de samenwerking in het algemeen goed gaat. Wel is verbetering mogelijk in de ketensamenwerking. We krijgen beter zicht waar het goed gaat, maar ook waar de hiaten zitten. De wethouder geeft aan dat dit onderdeel wordt van gesprek.

Leefbaar3B vroeg ook waarom de basisverzekering de kosten niet dekt als een kind bij een POH’er terecht komt in plaats van bij de huisarts. Dit komt doordat huisartsen POH’ ers niet in dienst hebben. De wethouder legt uit dat een POH’er terugverdiend kan worden en zo de kosten van de jeugdzorg omlaag gaan.

Tot slot gaf woordvoerder Machiel Crielaard aan dat Leefbaar3B nog moet nadenken en overleggen met de financiële woordvoerders over het voorstel om de kosten ten laste te brengen van de reserve sociaal domein.

Wordt dus vervolgd…

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*