Straatterreur moet stoppen

Namens Leefbaar 3B sprak fractievoorzitter Don van Doorn de steun uit voor de motie “messenverbod minderjarigen”. Hij constateerde ook dat dit slechts een zeer beperkt instrument is om de opkomende straatterreur in Lansingerland grondig aan te pakken.

De grenzen worden steeds vaker en steeds heftiger overschreden. Overvallen, drugshandel, vechtpartijen en bedreigingen. In toenemende mate verschijnen hier schokkende artikelen over in de sociale media, in de landelijke media en zelfs in onze eigen lokale kranten. Deze ontwikkeling is onacceptabel en vraagt om een daadkrachtige aanpak. Hiervoor is, zoals Don van Doorn stelde, een veel breder pakket instrumenten nodig dan nu in de motie reeds is aangekondigd.

In het wetenschappelijk onderzoek “Orde in de openbare Orde” kwam in 2016 al naar voren dat in de Wet of APV, in juridisch opzicht, een grondige aanpak allang mogelijk is. Je moet het alleen wel (gaan) toepassen. Onderstaand een opsomming van de vele mogelijkheden:

  1. Preventief fouilleren (151b en 174b Gemeentewet)
  2. Cameratoezicht (151c Gemeentewet)
  3. Bestuurlijke ophouding (154a en 176a Gemeentewet)
  4. Bestuursdwang (13b Opiumwet)
  5. Noodbevel en noodverordening (175 en 176 Gemeentewet)
  6. Taak en bevelsbevoegdheid, bijvoorbeeld t.o.v. ernstige overlast. Bestaande uit omgevingsverboden, meldplicht of gebiedsverbod (172a gemeentewet)
  7. Huisverbod (Artikel 2 Wet tijdelijk huisverbod).
  8. Last onder dwangsom (Artikel 125 Gemeentewet)

De problematiek rondom de overlastgevers, die vaak minderjarig zijn, is veelomvattend en vraagt om een gezamenlijk integraal optreden van nationale en lokale partners.

Leefbaar 3B kijkt uit naar het te voeren debat om tot die sluitende aanpak te komen. Veiligheid is nooit klaar!!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*