Hoe zit het met het aantal ambtenaren in Lansingerland?

De burgemeester gaf in zijn nieuwjaarstoespraak betreffende de personeelsomvang aan:

“De laatste jaren heeft de gemeente ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd om debalans tussen inkomsten en uitgaven te bewaren. Er is daarbij ook vooral in eigen vleesgesneden door het aantal externe medewerkers met een kwart terug te dringen en toe tegroeien naar een ambtelijke organisatie met een omvang van gemiddeld 6,1 fte per 1000 inwoners.” 

Die 6,1 ambtenaren (op full-time basis) per 1000 inwoners, dat moet volgens de brief vanhet college van 31 augustus 2010 begin 2014 bereikt worden. In die brief staat ook dat er inaugustus 2010 in totaal 363 fte zijn op 52.540 inwoners. Dat is 7 per 1000 inwoners.

In het personeelsblad van onze gemeente Lansingerland schrijft de gemeentesecretaris: “De organisatie groeit minder dan aanvankelijk de bedoeling was. Er wordt nu gestreefd naar eenmax. formatieomvang van 360 fte. Die hebben we nog niet bereikt. Zittende medewerkershoeven daarom omwille van de bezuinigingen niet voor hun baan te vrezen.” Einde citaat.

Jan Pieter Blonk, de fractievoorzitter van Leefbaar 3B begrijpt het niet. In de brief van 31augustus 2010 van het college staat dat er 363 fte in 2010 zijn en de gemeentesecretarisschrijft in het personeelsblad van december 2010 dat de 360 fte waar we naar streven nogniet bereikt hebben.

Graag wil Leefbaar 3B van het college weten wie er gelijk heeft, de burgemeester of degemeentesecretaris. Binnenkort hoort de fractie van Leefbaar 3B het.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*