Familie De Haas kan langer blijven wonen aan Berkelseweg

Het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland heeft, na aandringen vanLeefbaar 3B en de beide andere coalitiepartijen VVD en ChristenUnie, in een emotionele raadsvergadering, bij monde van wethouder Jan den Uil gezegd alles in het werk testellen de bejaarde familie De Haas zo lang mogelijk te laten wonen in hun huis aan de Berkelseweg. Voorwaarde is wel dat de bijna afgeronde onteigening niet mag mislukken, omdat dat anders enorme financiële risico’s voor de gemeente met zich meebrengt.

Het aannemen van de motie, ingediend door Partij tot behoud Huis De Haas en PvdA, dieafdwingt dat het college, voor finale afronding van de onteigening, zekerheden geeft over de verdere bewoning van het woonhuis, kan er toe leiden dat de onteigening spaak loopt. Datrisico wil Leefbaar 3B niet lopen. Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie hebben tegen de motiegestemd omdat het algemeen belang van onze gemeente voor hen zwaarder woog dan hetindividuele belang. Maar ook de toegezegde inzet van wethouder Jan den Uil over langerebewoning van het woonhuis speelde een rol bij het stemgedrag van Leefbaar 3B.

Jan Pieter Blonk, onze woordvoerder hierover in de raad, gaf aan het eind van zijn tweedespreektermijn aan dat in de fractie van Leefbaar 3B geen eenstemmigheid is over de motie.Twee leden van Leefbaar 3B hebben voor de motie gestemd. Zij hebben individueel belang laten prevaleren boven het algemeen belang. Hans Dirkzwager deed dat op emotionele gronden, mede ingegeven door zijn al jarenlange band met de familie De Haas.

De fractie van Leefbaar 3B zal nadat de onteigening in z’n totaliteit is afgerond zichmaximaal inspannen om de familie De Haas nog een aantal jaren te kunnen laten wonen inhun huis aan de Berkelseweg 60.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*