Factsheets Verbonden Partijen

Factsheets Verbonden Partijen

De gemeente Lansingerland neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen met andere overheidsorganen, voornamelijk gemeenten. Verder heeft Lansingerland aandelen in enkele bedrijven onder andere in Eneco, en Dunea. Al deze organisaties worden met de verzamelnaam Verbonden Partijen aangeduid. Jaarlijks geeft het college een overzicht van de stand van zaken van die partijen door middel van factsheets.

De commissie AB sprak unaniem haar tevredenheid uit over de geleverde informatie. De woordvoerder van Leefbaar 3B vond dat de kwaliteit van informatieverstrekking zodanig voorbeeldig is dat in andere gevallen hieruit lering zou moeten worden getrokken.

Speciale aandacht van meerdere fracties kreeg het factsheet van SVHW, de organisatie aan wie Lansingerland de bepaling van WOZ-waardes en de heffing van lokale belastingen heeft uitbesteed.

Het blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan bij de besluitvorming in 2012 werd aangenomen. CDA en Leefbaar 3B hadden destijds tegen de uitbesteding gestemd, onder meer wegens de onzekerheid over de kosten.

Op voorstel van de VVD-fractie, gesteund door de hele commissie AB,  zal deze commissie binnenkort aan de kosten van SVHW een afzonderlijke bespreking wijden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*