Geheimhouding

Geheimhouding

De gemeenteraad heeft in de loop van de jaren diverse stukken als vertrouwelijk gekwalificeerd. Dat is dikwijls noodzakelijk om de onderhandelingspositie van de gemeente met commerciële partijen zo veel mogelijk in evenwicht te houden. Geheimhouding wringt echter met het uitgangspunt van openbaarheid van bestuur. Met name de fracties van D66, Neeleman en Leefbaar 3B hebben daarom bij herhaling aangedrongen op maximale openheid door, waar nodig, documenten op te delen in een openbaar deel en  een vertrouwelijk deel. Inmiddels is dit standaard praktijk geworden. Een tweede maatregel is de halfjaarlijkse beoordeling of opgelegde geheimhouding kan worden opgeheven. In de commissievergadering AB van 10 september stond zo’n beoordeling op de agenda. De woordvoerder van Leefbaar 3B heeft er nog eens op aangedrongen om gegevens van grondexploitaties vrij te geven zodra alle aanbestedingen hebben plaats gevonden. Als er geen risico op ongelijke onderhandelingspositie meer is dan hoeft niet op afsluiting van de grondexploitatie gewacht te worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*