Commitment over de tarieven sportvelden

Langdurige commitment over de tarieven sportvelden t/m 2018

balVanaf 2008 zijn er meningsverschillen tussen de sportverenigingen en de gemeente  over de hoogte van de tarieven van de sportvelden.  In al die jaren is de centrale vraag:
Welke financiële bijdrage mag je van de buitensport vragen in het leveren van een tegemoetkoming  in de uitgaven (5 mio) die de gemeente besteedt aan de sport ( excl. zwembad).

Leefbaar 3B heeft altijd op het standpunt gestaan dat iedereen haar/zijn steentje moet bijdragen aan het financieel gezond maken van de gemeente Lansingerland. De buitensport wordt daarbij niet uitgezonderd.

Leefbaar 3B is – ondanks de besluiten tot huurverhoging – altijd kritisch geweest als er weer tot een verhoging werd besloten.  Immers, Leefbaar 3B wenst geen bijeffecten waar niemand in Lansingerland op zit te wachten. Bijv extreme leegloop van leden resp. lege sportvelden. Deze lijn en afspraak met de samenleving heeft Leefbaar 3B gemaakt bij de vaststelling van de tarieven nota 2011-2012.

Ook bij de vaststelling van de tarieven 2014 -2018 laaide de discussie weer op. Dit werd mede veroorzaakt door de Soccer boys gewonnen rechtszaak. Leefbaar 3B is van mening, dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de wijze waarop de harmonisatie van de tarieven is vastgesteld.

Op basis van dit consistente standpunt diende Leefbaar 3B  mede namens CDA, D66 en CU een amendement in. Het amendement behelst een langdurige (jaarlijkse) huurverhoging van 5.5 % t/m 2018. De huurverhoging is gebaseerd op de geharmoniseerde tarieven uit 2011.
Het amendement is in samenspraak met de buitensport ( Burgerparticipatie) tot stand gekomen.

Afspraak is wel dat het financiële verschil tussen het raadsvoorstel en het amendement ( ong. 25.000 euro) door de buitensport zelf wordt opgelost. Deze kosten zullen niet door andere beleidsterreinen worden gedragen. Ook doet de buitensport afstand van evt. juridische stappen.

Door de samenwerking en nieuwe afspraken met de buitensport is een prima basis gelegd om de toekomst weer zonnig tegemoet te zien.

Wij bedanken wethouder Braak en zijn ambtenaren voor het vele werk dat uiteindelijk de basis is geweest voor het raadsbesluit over de tarieven 2014 -2018.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*