Moties & Amendementen

Wat is een Amendement

Door het indienen van een amendement kan een raadslid tijdens een vergadering wijzigingen voorstellen op een voorgesteld besluit (artikel 147b Gemeentewet). Een amendement kan schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad, zolang de […]

Moties & Amendementen

Wat is een motie

Een motie is een belangrijk instrument voor een raadslid. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd gericht aan het college en wordt primair ingezet bij het besluitvormingsproces. Een motie kan er toe […]