Bouwen in Bleiswijk

Vanouds had Bleiswijk in tegenstelling tot Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs geen bouwopdracht in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). Er is dus geen regionale taakstelling, maar de woonbehoefte van de eigen inwoners maakt het toch nodig om woningen bij te bouwen.

De gemeente heeft een enquête laten houden om een beeld van die behoefte te krijgen. Wat nodig is zijn zowel appartementen voor ouderen, waardoor eengezinswoningen vrij komen, maar ook is er behoefte aan betaalbare woningen voor starters.

Het idee is nu om het terrein tussen Lange Vaart en Korenmolenweg en het terrein tussen Lijsterlaan en Merenweg daarvoor te benutten. De commissie Ruimte heeft groen licht gegeven om de plannen verder uit te werken. Wel heeft de fractie van Leefbaar 3B aandacht gevraagd voor het benutten van kleinere locaties, dichter bij het centrum gelegen om dit te voet bereikbaar te houden voor inwoners die niet meer zo goed ter been zijn.

Voor de langere termijn ziet Leefbaar 3B nog mogelijkheden door verplaatsing van delen van het bedrijventerrein en/of de sportvelden in de richting van het veilingterrein. Ook uitbreiding in westelijke richting na verplaatsing van de N209 achten wij een serieuze mogelijkheid.

Tenslotte bepleit onze fractie een reconstructie van de aansluitingen van Bleiswijk op de N209; die vormen steeds meer een knelpunt voor de verkeersafwikkeling.

Henk Meester

2 Comments

  1. Op de lange termijn ziet de partij mogelijkheden door verplaatsing van delen van het bedrijventerrein. Ik neem aan dat hiermee de Hoefslag wordt bedoeld. Dan ben ik benieuwd hoe je een firma als Havecon( pas nieuwbouw ontstaan) en Ammerlaan(een naam met heel veel invloed) weg kan krijgen. Het zou beter zijn om tussen de hoefslag en het veilingterrein(nu het dozenpark genoemd) woningen te bouwen.
    Je kan ook nog even wachten totdat die dozenhallen failliet zijn(duurt niet lang meer) en dan valt er volop te bouwen. Voor woningen het bestemmingsplan aanpassen, maar dan eerst de groenen hard aanpakken en gewoon een gasleiding aanleggen.
    Verplaatsing van de N209, waar naar toe? mij niet bekend.

  2. goedendag, al veel eerder heb met 3B wonen contact gehad en met uw partij over het bouwen van appartementen voor ouderen aan de lijsterlaan in bleiswijk. dit is al jaren een grasland. de grond is al van de gemeente. direct tegenover bejaarden woningen. een ideale locatie voor de 55+ er, vlak bij ontmoetingscentrum de leeuwerik, de tuinen, arts, tandarts, apotheek en fysio. ook op loopafstand van het dorp. in bleiswijk zijn veel 55+ die in te grote woningen woningen wonen en graag in bleiswijk willen blijven wonen in appartementen. bijv. betaalbare huur en koopappartementen. grote balkons op het zuiden is daar mogelijk. zie appartementen de zwanenbloem in bleiswijk, waar wij wonen. kom eens bij ons kijken, dit plan had al veel eerder uitgevoerd kunnen worden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*