Beachvolleybal in Lansingerland?

Tijdens de commissie Samenleving van 4 februari klonk een noodkreet van Volley2B om zo spoedig mogelijk beachvolleybalvelden in Bergschenhoek te realiseren.

Dat zou toch mogelijk moeten zijn, zou je denken. Echter de ruimte in Lansingerland raakt op en dat vraagt om een integrale afweging wat de uiteindelijke bestemming (wonen, sport, bedrijventerrein enz.) moet worden. Daarnaast staan de gemeentelijke financiën – door regeringsbeleid – onder druk en dienen de huidige miljoenen overschrijdingen op de WMO en Jeugdhulp en de ontoereikende tegemoetkoming van rijksgelden ten behoeve van Coronamaatregelen, door Lansingerlanders opgevangen te worden. Door de val van het kabinet worden de noodzakelijke beslissingen uitgesteld en zal het hoofdstuk “landelijke overschrijdingen Sociaal Domein” pas op de agenda van de kabinetsformatie besproken worden. Leefbaar 3B vreest dat er pas in 2023 duidelijkheid komt.

Terug naar de beachvolleybalvelden. Dit dossier liet duidelijk zien dat het college worstelde met bovenbeschreven situatie, maar vermeed om dat uit te spreken. De beslissing om te komen tot beachvolleybalvelden wil het college uitstellen totdat er een integrale afweging mogelijk is op het gebied van ruimtegebruik en financiën.

De antwoorden op de door Wouter Hoppenbrouwer van Leefbaar 3B ingediende technische vragen maakten dit duidelijk.
Het college wijst de beachvolleybalvelden (voorlopig) af omdat deze tak van sport niet valt onder de basissportinfrastructuur. Deze beleidsuitspraak doet het college vooruitlopende op de komst van de accommodatieplan sport. Echter, in november 2019 bij de bespreking van de uitgangspuntennota om te komen tot het Accommodatieplan Sport werd de indruk gewekt dat beachsporten en padel, gaan behoren tot genoemde infrastructuur. Dit wordt bevestigd door geld vrij te maken voor padelbanen bij tennisvereniging LTC Triomf.

De wethouder legde uit dat het essentiële verschil is dat de padelbanen binnen het bestaande sportpark konden worden gerealiseerd. Hoppenbrouwer concludeerde dat Volley2B eigenlijk gewoon pech heeft dat zij een binnensportvereniging is dat zij daardoor geen vierkante meters buiten hebben.

Volley2B heeft haar oog laten vallen op een veld naast de honkbal- en softbalvereniging Orioles. De beantwoording van de technische vragen van Leefbaar 3B wekt de indruk dat er meerdere claims op dat stukje grond zijn ingediend. Tijdens de vergadering geeft de wethouder echter aan dat er geen verdere claims zijn.
Het tweede argument van het college om de beslissing over de beachvolleybalvelden uit te stellen was het feit dat het bij de padelbanen om een bescheiden financieel bedrag ging. Dat valt nog wel mee, want uit de beantwoording van de technische vragen van Leefbaar 3B bleek dat het verschil maar “10.000” euro betreft.

Tijdens de commissie vergadering werd veel sympathie geuit voor het idee om de beachvolleybalvelden te realiseren. De wethouder beloofde in gesprek te gaan met Volley2B om de financiële kant van de zaak verder uit te werken. Hopelijk kan de wethouder in de commissie van maart de raad nader informeren over de voortgang.

1 Comment

  1. Wát een leuk idee! Beachvoleybalvelden voor de jeugd. De gemeente heeft volgens mij nog heel veel grond op tal van plaatsen in de gemeente. Nu de jeugd het zo lastig heeft in Coronatijd vraag ik me af of op enkele plaatsen niet een tijdelijk zandveld kan worden gecreëerd met mobiele palen en net. Ga daarover ook met de jeugd in gesprek. Zou dat niet een mooie geste voor de jongeren zijn. Ik snap dat er spelregels bij horen maar wellicht de moeite van het overwegen waard en….. Het hoeft niet echt kostbaar te zijn.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*