Gemeenteraad bespreekt Verordening Sociaal Domein 2021

Op 28 januari 2021 besprak de gemeenteraad van Lansingerland de verordening voor het Sociaal Domein 2021. Vaak is dit juridische document een hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad, maar dit jaar was het een bespreekstuk vanwege aangekondigde amendementen en een motie van PvdA en GroenLinks. Die laatste partij trok haar amendement direct al in.

Namens Leefbaar 3B voerde Machiel Crielaard het woord over de motie en het amendement. Het ingediende amendement stelde voor om het nieuwe hoofdstuk 8 Toezicht en Handhaving te schrappen uit de verordening. Volgens de indieners is een dergelijk hoofdstuk helemaal niet nodig omdat dit al is voorzien in de Participatiewet. Leefbaar 3B ziet wel degelijk de meerwaarde in van een hoofdstuk Toezicht en Handhaving. Wij vinden het belangrijk om misbruik van sociale voorzieningen te bestraffen zodat het draagvlak hoog blijft voor deze voorzieningen voor diegenen die ze écht nodig hebben. Wel wilde Leefbaar 3B nog van de wethouder horen of de verordening door het toevoegen van hoofdstuk 8 geen dubbelingen of tegenstrijdigheden bevat. Dit bleek niet het geval.
Het opnemen van bepalingen over toezicht en handhaving is verplicht. Om deze reden werd het amendement ingetrokken en dus niet in stemming gebracht.

De ingediende motie stelde voor om uitgangspunten vast te stellen voor de volgende verordening Sociaal Domein. Uitgangspunten waarbij de medemenselijkheid centraal staat. Leefbaar 3B was het niet eens met de overwegingen van de motie. Deze stelden dat onze huidige uitgangspunten zoals het versterken van veerkracht passen bij een overheid op afstand. Leefbaar 3B deelt deze overwegingen niet, omdat al vaker is aangegeven door het college dat zij nooit kinderen en hun gezinnen in de kou laten staan. We begrijpen als Leefbaar 3B wel heel goed waarom de PvdA een motie indient met het verzoek om deze uitgangspunten vast te stellen. Het is immers belangrijk om ons te allen tijde bewust te zijn van de menselijke maat in de uitvoering van het beleid. In 2019 is echter al een beleidsplan vastgesteld voor toezicht en handhaving waarin de raad heeft vastgelegd dat de menselijke maat centraal staat. Niet de systeemwereld, maar de leefwereld vormt het uitgangspunt. Ook de wethouder bevestigde dit nog eens tijdens de vergadering. Voor Leefbaar 3B was duidelijk dat de medemenselijkheid verweven is in de gemeentelijke organisatie en wij vonden de motie dan ook overbodig.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*