Baas blijven in eigen gemeente

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2020 op woensdag 26 juni 2019, kon fractievoorzitter Don van Doorn namens een trotse Leefbaar 3B fractie vaststellen dat de lastenverlagingen voor de inwoners worden vastgehouden en uitgebreid en dat daarbij het huishoudboekje van Lansingerland ook weer netjes op orde is.

Het jaarverslag 2018 gaf een sterk beeld, het weerstandsvermogen is uitstekend en de schuldquote neemt gestaag af naar de gewenste omvang.

Alles bij elkaar een uitstekende basis om de investeringen in de samenleving, die voortkomen uit het coalitieakkoord “Groeien – Versterken – Koesteren”, met een gerust hart uit te voeren. Het is overeenkomstig de filosofie van Leefbaar 3B wel zaak om alert te blijven en niet met geld te gaan strooien. lees meer

In de kaderbrief zitten namelijk nog enkele belangrijke onderzoeken die moeten leiden tot beleidswijzigingen en een aantal ontwikkelingen waar de rekening nog van betaald moet worden. Voor Leefbaar 3B zijn dat:
1. het gratis OV voor ouderen;
2. de bereikbaarheid van de drie kernen;
3. het meegroeien van de sportvoorzieningen met de groei van het aantal inwoners en
4. het ‘integraal huisvestingsplan scholen.

Tijdens de behandeling van de kaderbrief worden niet alleen de financiën besproken, maar het gaat meer over het te voeren beleid waarbij door middel van je politieke beschouwingen elke fractie laat zien welke belangrijke focuspunten je ziet voor Lansingerland. Leefbaar 3B zet daarbij extra in op:

 1. Bouwen
  In Lansingerland moeten meer huizen gebouwd worden en snel ook. Door alle doelgroepen heen neemt het aantal woningzoekenden in rap tempo toe terwijl de oplevering van nieuwe huizen dat niet weet bij te houden.
 2. Verbinden
  Lansingerlanders moeten zich met elkaar en hun directe omgeving kunnen verbinden door elkaar te ontmoeten bij sportclubs, in de prachtige parken, in de verschillende cultuurhuizen, de winkelcentra, tijdens festivals of feesten maar ook in ons Huis van de Samenleving, het gemeentehuis. Daarnaast moeten we die verbindingen faciliteren door voldoende wegen, fietspaden en flexibele ov-lijnen.
 3. Baas in eigen gemeente blijven
  Lansingerland kan niet alles alleen doen en daarom zit onze gemeente in verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Het is echter van groot belang dat Lansingerland in al die krachtenvelden scherp voor ogen weet te houden dat wij wel baas in onze eigen gemeente blijven. Als dat niet gebeurt voelen we het voordeel van de samenwerking niet meer en verdwijnt het draagvlak in de samenleving.

Met het voorgaande in gedachten heeft Leefbaar 3B een motie aangekondigd om de wachttijden voor een sociale huurwoning met 50% terug te brengen. Het is voor Leefbaar 3B onaanvaardbaar dat een inwoner uit Lansingerland in 2018 gemiddeld 50 maanden op een huis moet wachten. Het college en de partners van de gemeente zullen samen alles uit de kast moeten trekken om het tij te keren. Tijdens en na de commissievergadering bleken meerdere partijen zeer geïnteresseerd te zijn zich achter deze motie te scharen. Wordt vervolgd!

Ten slotte was Leefbaar 3B zeer te spreken over de oprichting van een fonds waaruit duurzame initiatieven vanuit de samenleving gefinancierd kunnen worden. Leefbaar maak je het immers alleen door het samen te doen.

Tijdens de speciale vergadering van de gemeenteraad van 11 juli 2019, waarbij de kaders voor de begroting 2020 worden vastgesteld, zullen alle partijen hun moties en amendementen inbrengen. Leefbaar 3B is zeer nieuwsgierig naar de inbreng van de andere fracties en hoopt dat zij met goede suggesties en initiatieven komen die wij kunnen steunen en voor een verbetering kunnen zorgen. Natuurlijk gaat in eerste instantie de aandacht uit naar de eigen moties en het waarborgen van het coalitieakkoord omdat daarmee ook het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B wordt uitgevoerd.

3 Comments

 1. Mooi dat de financiele planning netjes op orde is.

  En dat ondanks over de balk gooien van tonnen euro’s
  Knap werk.

 2. Het blijkt dat bij de geplande herinrichting in de Westpolder werkzaamheden uitgevoerd gaan worden die tonnen meer kosten dan noodzakelijk zijn.
  Waarom niet als in andere dorpen in de Randstad niet hol de rijloper aanleggen?
  Spaart vele waterkolken en honderden meters afvoerleiding.
  Afgezien van de extra werkzaamheden.

  Daarnaast een enorme besparing om de leidingen en waterkolken schoon te houden.

  Tevens niet het probleem om bij veegwerkzaamheden de waterkolken dicht vegen.

 3. Op de ALV stelde ik een vraag “ waarom er niet meer dan 20 procent sociale huurwoningen gebouwd konden worden. Zal niet gebeuren de komende jaren, kreeg ik te horen. Ja dan is het bij mij over en uit.
  Later gesproken met een wethouder in Rotterdam over dit probleem en ja deze gaf aan dat dit altijd een probleem zal blijven, want we weten met z’n allen dat statushouders nog steeds voorrang krijgen, hoewel een aantal politieke partijen in de 2e kamer hier vragen over heeft gesteld. Maar Don, bouwen van woningen is altijd een groot probleem geweest, voorbeeld ikzelf ben van 1949 ,grote woningnood na de oorlog, mijn vader bouwde maar een woonwagen en heb daardoor 18 jaar met een fijn gevoel op de Adrianalaan in Schiebroek gewoond. Leve de vooruitgang en vooral met de EU (wat een giller)

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*