Bibliotheek verdwijnt uit het centrum van Bleiswijk

In de raadsvergadering van 1 juni stond wederom het vertrek van de bibliotheek uit het dorpscentrum centraal. Leefbaar 3B heeft het volgende standpunt ingenomen:

 • Behoud van de bibliotheek in Bleiswijk in het gebouw De Snip in de Dorpsstraat;
 • Een volwaardige ondersteuning van het burgerinitiatief “Behoud ’t Web” door een extra financieel impuls van de gemeente.

Dit standpunt van Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kreeg geen enkel gehoor. Dit werd vooral veroorzaakt door het feit dat het burgerinitiatief de Alliantie “Behoud ’t Web” alleen een mogelijkheid van overleven heeft als de Bibliotheek de rol van exploitant op zich neemt. Leefbaar 3B vindt dat een oneigenlijk argument en vindt naast het waarderen van het burgerinitiatief dat de Dorpsstraat van Bleiswijk levendig en bruisend moet blijven.

De bibliotheek draagt met haar 25.000 bezoekers per jaar een ferm steentje bij aan deze reuring en levendigheid in het dorp.

Tijdens en na de raadscommissievergadering van 18 mei bleek al snel dat de meerderheid van de gemeenteraad van mening is dat de bibliotheek het burgerinitiatief “Behoudt ’t Web” moet redden en dus moet verhuizen naar ’t Web aan de Nachtegaallaan. Gelukkig was er wel een raadsbreed besef dat er een levendige alternatieve bestemming moet komen voor de lege ruimte die de bibliotheek achter laat in De Snip aan de Dorpsstraat.

Bij aanvang van de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond was er een meerderheid waar te nemen, die eerst een voldragen en volwaardige bestemming van De Snip wil, alvorens groen licht te geven aan de verhuizing van de bibliotheek naar de Nachtegaallaan (’t Web). Tijdens zijn inspreekbeurt gaf de motor van het burgerinitiatief, Mario van Vliet, aan dat als de gemeenteraad nu geen groen licht geeft hij direct stopt met het burgerinitiatief “Behoud ’t Web.” Dit leverde knikkende knieën op bij de meerderheid van de gemeenteraad en zij lieten de eis los om eerst te willen weten wat de alternatieve bruisende bestemming van De Snip wordt. Er was ineens alle vertrouwen dat het wel goed zou komen, terwijl de eerste ideeën van het college over de nieuwe invulling van De Snip raadsbreed zeer slecht zijn ontvangen.!

Leefbaar 3B kiest niet voor een voortijdige verhuizing, omdat dit leidt tot een ongewenste leegstand bij de entree van het winkelcentrum van Bleiswijk. Ook zal de aantrekkelijkheid afnemen om het Oudheidkundig Museum, Humanitas en het gemeentelijke Servicepunt te bezoeken. Het college komt eind oktober met nieuwe voorstellen voor een bruisende en levendige bestemming voor De Snip aan de Dorpsstraat.

Leefbaar 3B zal zich blijven verzetten tegen een verdere afbraak van het dorpscentrum van Bleiswijk en zal de fusieafspraken uit 2005 met de inwoners van Bleiswijk blijven respecteren. Los van de gekozen koers is Leefbaar 3B wel verheugd te constateren dat:

 1. de bibliotheek in Bleiswijk blijft bestaan;(speerpunt Leefbaar 3B);
 2. het burgerinitiatief “Behoud ’t Web” wordt gehonoreerd;
 3. er een raadsbreed commitment is dat er een bruisende en levendige alternatief moet komen voor De Snip;
 4. in Bleiswijk een Gemeentelijke Servicepunt (gemeenteloket) blijft;
 5. het behoud van het Oudheidkundig Museum en het belang van de oudheidskamer een serieus onderdeel is en blijft van de nieuwe herinrichtingsplannen van De Snip.

 

9 Comments

 1. Met verbijstering heb ik wederom moeten constateren dat het bij gebrek aan een lange termijn visie alweer een discussie gaande is over de bestemming van de Snip het behoud van de bibliotheek.
  Een hap snap beleid dat maakt dat wij elkaar weer met negatieve energie gaan bestoken voor politiek gewin, de onafhankelijke burger is de dupe van het feit dat er gebrek aan visie binnen de geestelijke politiek is en de vraag is of de juiste beleidsbepalers eens met verstand een keuze maken i.p.v. politiek gewin.

 2. Jaren terug moest de bieb verhuizen naar het centrum voor meer toeloop. Ik zie de verhuizing naar het een als terug bij af.

 3. Krijg steeds meer het gevoel dat Bleiswijk, mede door de ligging, niet helemaal thuis hoort in Lansingerland.
  Politieke partijen tonen meer interesse voor Berkel en Bergschenhoek dan Bleiswijk.

 4. Teleurstellend dat de 3b partij niet meer bijval van de overige partijen
  heeft gekregen om het verplaatsen van de bibliotheek uit de dorpstraat van Bleiswijk tegen te gaan..Het sociale gebeuren en de gezelligheid
  gaat zo uit de dorpskern verloren .Eerst moest de bibliotheek centraal naar het dorp en nu weer terug naar af. Wat is nu de bedoeling met de leegstand van de huidige locatie. En om alles nu. naar het Web te
  Verplaatsen wat midden in een woonwijk lig is dat wel een goede oplossing ?
  Een bezorgde bewoner uit Bleiswijk

 5. Met teleurstelling heb ik kennisgenomen, hoe de meerderheid van de gemeenteraad omgaat met de belangen van Bleiswijk. De bibliotheek had echt een functie in onze dorpsstraat. Nu maar afwachten wat er voor terugkomt. Alle aandacht gaat uit naar Berkel. Ik stem jarenlang een landelijke partij, maar mijn stem zal in maart 2018 naar jullie gaan.

 6. Dit lijkt nergens op! De bibliotheek zorgt in ieder geval aan deze entree van het dorp nog voor passanten!
  Hoe doods willen we het maken!!
  Schei uit ! Alles moest jaren geleden gecentreerd worden en nu willen ze het weer uit elkaar trekken!
  Dit kan echt niet . De bibliotheek moet centraal blijven!

 7. Gaan we nou het centrum van dit mooie dorp decentraliseren door de bibliotheek er uit te snijden? Fijn voor mensen die een boodschapje gaan doen en gelijk even bij de bieb hun boek willen ruilen of gemeentezaken willen regelen. Wat een rare boel!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*