Zorgen om beleidskeuzes sportaccommodatienota 2020 -2030

Leefbaar 3B en de sportverenigingen zijn bezorgd over de beleidskeuzes binnen de sportaccommodatienota 2020 – 2030

Vanaf begin maart is de gemeenteraad geïnformeerd over het uitstel van de behandeling van de sportaccommodatienota 2020- 2030. De reden hiervoor is dat de buitensportverenigingen van sportpark Het Hoge land, zich niet kunnen verenigen met een deel van het concept plan.
Reden voor Wouter Hoppenbrouwer om medio april technische vragen te stellen naar de verschillen van inzicht tussen de gemeente en de binnen- en buitensportverenigingen.

De eerste beantwoording had een hoog ‘kluitje in het riet’ gehalte zodat recentelijk een 2e ronde technische vragen zijn gesteld. Wij zijn nog in afwachting van deze beantwoording.

Parallel nam Wouter Hoppenbrouwer contact op met een aantal betrokken sportverenigingen. Hij schrok van de eerste reacties die niet allemaal positief waren. Zorg is er over de toekomstige capaciteit in relatie tot de bevolkingsgroei, parkeren en veiligheid, duurzaamheid en de tarieven. Ook hebben sportverenigingen suggesties/ideeën aangedragen, die niet direct terug komen in het concept-plan, die de gemeenteraad desgevraagd nog niet heeft ontvangen.

Er is nog één stuk grond beschikbaar voor een veld in het sportpark Hoge land. Het uiteindelijk bepalen van de bestemming (hockey, voetbal, of handbal) ligt voor jaren vast en dat vraagt om een zorgvuldige afweging en wellicht ook om “omdenken”. Misschien moet een van de sporten in zijn geheel verplaatst worden naar een andere deel van Lansingerland.

Daarnaast proefde Leefbaar3b enige teleurstelling over de aandachtscurve. “In Berkel is meer mogelijk dan elders in Lansingerland” reageerde een voorzitter. Al met al veel onderwerpen die om zorgvuldigheid vragen.
De PvdA heeft dezelfde zorgen en kondigde een beeldvorming aan om de sportverenigingen aan het woord te laten.

Leefbaar 3B ondersteunt dit initiatief.
Wordt vervolgd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*