Wilderszijde

Nadat Wilderszijde jarenlang grotendeels braak heeft gelegen worden er nu plannen gemaakt om de wijk te ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat bij de verdeling over woningtypen zo goed mogelijk aangesloten wordt bij de behoefte van de eigen inwoners. Het college is in overleg met de provincie over onze bijdrage aan de regio en de fractie van Leefbaar 3B heeft van harte de motie gesteund die geïnitieerd was door de PvdA, een motie die bedoeld was als steun in de rug voor het college bij het overleg met de provincie.
Het ging bij de raadsbehandeling nu nog om de uitgangspunten en niet om concrete plannen. De meeste van de voorgelegde uitgangspunten werden raadsbreed omarmd maar er bleken ook nog enkele te zijn waar de raad aanscherping wenste.

Er wordt gedacht aan ongeveer 3000 woningen, wat betekent dat Wilderszijde een wijk wordt die bijna zo groot is als het dorp Bleiswijk nu. We waren het dan ook eens met de VVD dat de ontsluiting met twee verbindingen met de Boterdorpseweg wellicht te krap is. Onze fractie heeft dan ook het amendement gesteund dat beoogt dat de mogelijkheid van een derde ontsluitingsweg in de volgende fase serieus te onderzoeken. Het is de bedoeling dat de wijk zo ontworpen wordt dat ook in de toekomst ingespeeld kan worden op veranderingen die voortvloeien uit maatregelen voor meer duurzaamheid, veranderingen in gebruik van vervoermiddelen, aanpassing aan klimaatverandering en minder energieverbruik. Zoals in het bijna voorbije jaar is gebleken kunnen zich op deze terreinen allerlei onverwachte ontwikkelingen en hindernissen voordoen.

Daarom is het naar onze mening niet mogelijk om precies te beschrijven hoe de maatschappij er op langere termijn uit zal zien en het geen zin heeft om de bewoners niet meteen in een keurslijf te dwingen terwijl we nog geen idee hebben hoe de maatschappij er uit zal gaan zien. Geen wilde ideeën dus, maar een ontwikkeling die uitgaat van de huidige praktijk.

We vinden in het bijzonder dat niet toegewerkt moet worden naar een beperking van de parkeerruimte als we niet weten hoe snel en in welke richting de ontwikkelingen gaan. Hetzelfde geldt voor de groei van het aantal elektrische auto’s. We vinden het zeer onwenselijk dat men door een tekort aan parkeerruimte op stoepen zou gaan parkeren en daarmee rolstoelers en moeders of vaders met kinderwagens zou hinderen. De fractie van Leefbaar 3B heeft daarom een amendement ingediend samen met VVD en WIJ Lansingerland om te bereiken dat de ontwikkelingen in Wilderszijde steeds zullen aansluiten op de actuele werkelijkheid.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*