Eneco gelden verstandig investeren:

Dit artikel is onderdeel van een tweeluik over de besteding van de Eneco-gelden voor de gemeente Lansingerland. In het eerste artikel beschouwen we hoe we verstandig kunnen omgaan met het besteden van een deel van deze gelden. In het tweede artikel geven we aan hoe we het andere deel van dit geld goed zouden kunnen beleggen.

Eneco is verkocht aan Mitsubishi en bij de definitieve verkoop van onze Eneco aandelen levert dit de gemeente Lansingerland naar schatting een eenmalige uitbetaling op van ongeveer 138 miljoen.    Een flinke klap geld! Wat betreft Leefbaar 3B gaat een deel van dit geld terugvloeien naar onze gemeenschap. Maar hoe doen we dat verstandig? Wij hebben daar onze ideeën over en die willen we graag met u delen.

Twee jaar geleden heeft een ongekend aantal inwoners van Lansingerland (25%) in de gemeenteraadsverkiezingen gestemd op Leefbaar 3B en op ons verkiezingsprogramma . Niet gek, want datzelfde verkiezingsprogramma is samengesteld voor en door de inwoners van Lansingerland. In dat verkiezingsprogramma hebben wij gezamenlijk 12 speerpunten bepaald. De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt om deze prioriteiten te realiseren. En met succes! Denk bijvoorbeeld aan de doorgevoerde lastenverlaging, de verbeterde kwaliteit van de buitenruimte en onze handhavers (BOA’s). Allemaal maatregelingen die onder leiding van Leefbaar 3B in de gemeente Lansingerland tot stand zijn gekomen. Maar wij zijn er nog niet! We zullen nog stevige stappen moeten zetten op een aantal speerpunten. Dit zijn belangrijke stappen. Stappen die geld kosten. Stappen die bij uitstek geschikt zijn voor financiering door de Eneco-gelden.

We zullen en willen verder aan de slag moeten op het gebied van flexibel openbaar vervoer . Daarbij is het doel dat onze kernen goed en duurzaam met elkaar en het omliggende gebied verbonden zijn. Essentieel voor nu, maar nog veel belangrijker met het oog op de toekomst. Ook het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen blijft top prioriteit van onze partij. Gratis openbaar vervoer voor ouderen met alleen een AOW is een bewezen remedie tegen deze eenzaamheid.

Ook is een impuls op woningbouw noodzakelijk en gewenst. Er wordt nog te weinig gebouwd en de wachttijden voor de sporadisch vrijkomende woningen zijn gigantisch. Betaalbare woningen met voorrang voor onze eigen jongeren is en blijft noodzakelijk om onze gemeente leefbaar te houden. Tevens zijn er nieuwe prioriteiten. Denk hierbij aan het sociaal domein. Door bezuinigingen vanuit het rijk staat de zorg en ondersteuning van onze inwoners in onze mooie gemeente erg onder druk. Lansingerland is een rijke gemeente met inwoners oog hebben voor elkaar en elkaar helpen als het even wat minder gaat. Wij vinden het belangrijk dat onze zorgbehoevenden die zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat past bij de leefbare gemeenschap die Lansingerland is en moet blijven.

Voor de fractie van Leefbaar 3B zijn dit vier onderwerpen voor een verstandige investeringen van de Eneco gelden. Maar vindt u dat ook? Bent u het eens met deze investeringen? Moeten we wellicht toch deze Enecogelden opzij leggen ? Of wilt u andere prioriteiten stellen?

Laat u stem dan horen door te reageren op dit artikel.

Of beter nog: wordt lid en neem actief deel aan de discussie binnen onze partij over de besteding van de Eneco-gelden om ons mooie Lansingerland nog leefbaarder te maken.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*