Fractie

Raadpleging inwoners over burgerparticipatie

Woordvoerder Don van Doorn van Leefbaar 3B benadrukte tijdens de behandeling van het raadsvoorstel om een burgerraadpleging te organiseren, waarbij ieder huishouden in Lansingerland de gelegenheid moet krijgen om deel te nemen. Burgerparticipatie is een […]