Fractie

Leefbaar 3B laat van zich horen!

Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kijkt tevreden terug op het raadsdebat over de Kadernota, waarin het opstapje naar de begroting voor 2017 is vastgesteld. Een vijftal belangrijke onderwerpen van Leefbaar 3B zijn uitvoerig aan de orde geweest. […]