Fractie

Naar een nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 gaat hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Wet Inburgering in. Daarmee gaat het huidige inburgeringsstelsel volledig op de schop. De nieuwe wet schept een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeenten, omdat zij asielstatushouders moeten begeleiden bij […]