Fractie

Afval scheiden op scholen

Voor de afvalinzameling zijn scholen gelijkgesteld aan bedrijven, waardoor gescheiden inzamelen extra kosten met zich mee zou brengen. De gemeenteraad vindt uit educatieve overwegingen dat gescheiden inzameling op scholen de voorkeur verdient. Door een verklaring […]