Fractie

Aanbesteding afvalverwerking

Na alle beraadslaging in de commissievergadering worstelde Leefbaar 3B nog met twee punten ten aanzien van het aanbestedingsvoorstel Afvalverwerking. Als eerste heeft Leefbaar 3B zich afgevraagd of het wenselijk is om bij de aanbesteding op […]