Sluiting gemeentelijk serviceloket Bleiswijk onbespreekbaar voor Leefbaar 3B

Spil_BleiswijkMet grote verbazing heeft Leefbaar 3B signalen ontvangen dat het college het gemeentelijke ServicePunt in Bleiswijk (SPiL) gaat sluiten.

Inwoners klagen soms over traagheid van ambtelijke medewerkers. Voor zover dat het geval zou zijn, het tegenover gestelde is niet minder hinderlijk. Terwijl het college van B&W in traag verlopende onderhandeling is over verkoop van het Bleiswijkse WEB aan de huidige gebruikers is er tegelijkertijd sprake van het jaarlijks terugkerend voornemen om de bibliotheek te verplaatsen naar dat zelfde gebouw. Tegelijkertijd, en ook die geschiedenis herhaalt zich ieder jaar weer, is er het voornemen van het opheffen van het Bleiswijkse gemeentelijke serviceloket. lees meer

Los van het feit dat het bibliotheekgebouw, zeker bij een reële verhuurprijs, nu al bij uitstek het uitgesproken cultureel centrum is, dat de gemeente zegt op twee plaatsen in de gemeente na te streven, als er ooit voldoende financiën voor zijn, wordt bij dit soort voornemens wat al te gemakkelijk voorbij gegaan aan gemaakte afspraken. Het niet voor gemeentelijke herindeling zijnde Bleiswijkse gemeentebestuur is destijds over de streep getrokken met de pertinente toezegging dat aan de in het dorp aanwezige voorzieningen niet zou worden getornd. Vanuit het college hebben wij inmiddels de nadrukkelijk reactie dat een en ander een gevolg is van een al te groot initiatief van ambtenaren.

Leefbaar 3B roept raad, college en ambtelijk apparaat op om de dorpskern Bleiswijk wel als volwaardig dorpskern te blijven beschouwen en hen niet af te schrijven.

Leefbaar 3B blijft alert.

3 Comments

  1. Het is goed dat Leefbaar3B op de bres blijft staan voor het servicepunt Bleiswijk . En voor de bibliotheek en ander functies in dat gebouw. Inderdaad is bij de “onderhandelingen”over de fusie destijds deze belofte gedaan. Spil, bibliotheek, Museum Bleiswijk etc. op die plek , versterken bovendien de functie van de Dorpsstraat als winkelstraat, en ook dat is hard nodig. Ik ga ervan uit dat ook andere fracties het standpunt van Leefbaar 3B delen.

  2. Goed dat Leefbaar3B scherp reageer op de voornemens van het college om het servicepunt te willen sluiten.
    Afspraak is afspraak het kan niet zomaar zijn dat de inwoners van Bleiswijk de dupe gaan worden van dit voorgenomen besluit en ook ik roept hierbij de fracties op om het standpunt van Leefbaar3B te ondersteunen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*