Samen aan de slag

De lokale media en de twee grootste niet-coalitiepartijen worstelen zichtbaar met de oproep van de coalitiepartijen om “Samen aan de slag” de belangen van Lansingerland te behartigen.

Uit een recent interview in de 3B krant en bevestigende twitterberichten van de PvdA lijkt het erop dat “Samen aan de slag” wordt uitgelegd dat de coalitiepartijen onvoorwaardelijk moeten instemmen met de ideeën en wensen van de niet-coalitiepartijen (oppositie). In de 3B Krant trekt de VVD voorman (Leon van Noort) van leer door de uitspraak te doen dat geen enkele beslissing van het college breed wordt gedragen. Dit is op zijn minst een verrassende uitspraak. Sinds het aantreden van het college in juni zijn er vier raadsvergaderingen geweest. In totaliteit zijn er 14 bespreekstukken geweest. In slechts drie gevallen heeft uitsluitend de coalitie haar stem doen gelden. In 80% van de gevallen was er een raadsbrede instemming of stemde een deel van de oppositie met de coalitiepartijen mee. De VVD voorman eindigt zijn 3B Krant-interview met de uitspraak: “Ik realiseer me dat dat dit gekleurd kan overkomen, maar het gaat om de harde feiten, stuk voor stuk te controleren. Lansingerland verdient zoveel beter.” Leefbaar 3B onderschrijft deze uitspraak. Het is zeker een gekleurde voorstelling van zaken en dat is stuk voor stuk te controleren. Lees meer

De heer Van Noort doet nog meerdere uitspraken, die om een reactie vragen. Door het late tijdstip van de raadsvergadering stelde Leon van Noort zijn aangekondigde “aanval” uit. Leefbaar 3B heeft alle begrip voor dit besluit, want het is geen onderwerp dat je moet afraffelen.

De oproep van “Samen aan de slag” draagt de boodschap uit dat wij samen willen optrekken bij grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld A13/A16, de 3D operaties, HSL, wijkgericht werken, het op orde krijgen van de financiën, enz. Eenheid van bestuur is meer dan wenselijk in het belang van onze inwoners.

“Samen aan de Slag” betekent niet, dat je geen eigen mening mag hebben als je meent dat de argumenten niet steekhoudend genoeg zijn. “Samen aan de slag” vraagt ook om ruimte om ingenomen standpunten, die je in het belang van de inwoners nuanceert. “Samen aan de Slag” betekent samen met raad, college, inwoners, maatschappelijke instanties en anderen werken aan een mooi Lansingerland. Een gemeente waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*