Ruimtelijke ontwikkelingen omarmen en stimuleren

Art.37 vragen

Meer dan ooit is het van groot belang dat ruimtelijke ontwikkelingen worden omarmd en gestimuleerd. Het zijn onze inwoners en ondernemers, die dit mogelijk maken. Initiatieven vanuit diverse eigenaren en ontwikkelaars verdienen daarom een meedenkende gemeente (ambtenaren en bestuur) waarbij de inzet moet zijn hoe maken we het mogelijk. Zo realiseren we betaalbare broodnodige woningbouw, zorglocaties en bedrijventerreinen. Het is immers niet de gemeente die woningen bouwt, maar de markt en natuurlijk onze woningbouwcorporatie 3BWonen.

Zo begrijpen we vanuit de markt dat het te vaak gebeurt dat ‘de deur dicht’ gaat omdat een idee niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Het kan gaan om bouwhoogten, parkeernormen of een mengeling van functies in hetzelfde plangebied of omdat er nog geen gebiedsvisie is vastgesteld. Het ontbreken van kaders of door regels te dicht gespijkerde gebieden kunnen broodnodige ontwikkelingen niet belemmeren wat Leefbaar3B betreft.

Daarom heeft Jean-Paul Meuldijk schriftelijke vragen aan het college (Art 37) gesteld. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*