Participeren doen we samen

Wij hebben met elkaar een gezamenlijk belang om onze gemeente Lansingerland nog mooier, beter en leefbaarder te maken.

Daar doen we al veel aan. We participeren namelijk met z’n allen in uiteenlopende initiatieven die essentieel zijn voor een gezonde en leefbare gemeente. Toch kunnen we daar met elkaar nog stappen in maken. Bijvoorbeeld door nadrukkelijker gezamenlijk stil te staan bij belangrijke vragen zoals: Hoe willen we met elkaar participeren en met welk doel? Wat is voor de inwoners van Lansingerland de gezamenlijke visie op (burger)participatie?

Leefbaar 3B raadslid Johan Philippens heeft zich er de afgelopen week in de gemeenteraad hard voor gemaakt om te komen tot een goede en gedragen visie op burgerparticipatie, met daarin een cruciale rol voor de inwoners van Lansingerland. lees meer

Wij vinden dat logisch omdat Leefbaar 3B de grootste lokale politieke partij in Lansingerland is. Ons verkiezingsprogramma hebben wij samen met u opgesteld. Wij luisteren naar u en vinden het niet meer dan logisch dat de gemeente dit ook doet.

Het gehele gemeentebestuur van Lansingerland heeft zich achter ons standpunt geschaard . Dat is mooi want participeren doen we samen en samen maken wij het Leefbaar! Begin volgend jaar komen wij bij u op de lijn. Doet u mee?

Heeft u nu al ideeën, voorbeelden of tips? Geef dan gelijk een reactie op dit artikel.
Wenst u nu al betrokken te worden bij belangrijke vraagstukken binnen onze gemeente? Wordt dan lid van het burgerpanel Lansingerland.
Vindt u het ook belangrijk dat onze gemeente leefbaar blijft en een bestuur heeft dat bereikbaar, betrokken en betrouwbaar is.
Doe dan mee met Leefbaar 3B en kom naar onze algemene ledenvergadering op maandag 18 november as. om 19:30 uur in het gemeentehuis van Lansingerland!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*