Onderschat de problemen met lachgas niet!

Het was voor de Leefbaar 3B fractie even de vraag of ‘lachgas’ moet worden gezien als een tijdelijk modeverschijnsel of als een toenemend structureel probleem voor de volksgezondheid. Daarover is nu duidelijkheid gekomen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (R.I.V.M.)
Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) stelt in hun risicobeoordeling immers vast dat er substantiële risico’s voor de volksgezondheid zijn, vanwege zowel het toenemend gebruik als van een toename van frequente gebruikers. Die frequente gebruikers zijn veelal jong en onervaren.
Met deze wetenschap is het van belang om waar mogelijk het probleem zo effectief mogelijk aan te pakken. 

Woordvoerder Don van Doorn gaf namens de Leefbaar 3B fractie aan dat zij staan voor een zero tolerance beleid als het gaat om het gebruik en de handel in drugs. En dat tevens een strakke handhaving noodzakelijk is. Een effectieve aanpak kan echter niet losgezien worden van een intensivering van preventieve maatregelen zoals voorlichting en de optimalisatie van de samenwerking tussen politie, justitie, scholen en maatschappelijke organisaties.

Met de toezegging van de burgemeester op zak, dat er altijd handhavend opgetreden zal worden als er sprake is van overlast en er ook een goed voorlichtingstraject opgezet zal worden, kon de fractie van Leefbaar 3B instemmen met het amendement Lachgas in APV van de Christen Unie.

De grootste fout die er met betrekking tot drugsgebruik gemaakt kan worden is onderschatting.
Het overgrote deel van de ongeveer 1.8 miljoen verslaafden in Nederland cijfers Jellinek, is immers verslaafd aan alcohol, medicatie, tabak of cannabis. Zorg dus dat u goed bent geïnformeerd over de gevaren van de verschillende middelen en houd uw kroost in de gaten!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*