Het eerlijke verhaal over het huishoudelijk afval

Het eerlijke verhaal van het ophalen van het huishoudelijk afval is, dat in 2020 het college van B&W van Lansingerland op voorstel van Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn de inwoners van Lansingerland gaat vragen wat de inwoners de beste manier vinden voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Het college heeft dat zes weken geleden in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De raad heeft ook besloten deze brief inhoudelijk te bespreken in de commissie Ruimte van 14 januari 2020.

Dat de fracties van D66, GroenLinks en WIJ in de raad van donderdag 19 december in een motie willen vastleggen dat het college het eerlijke verhaal aan de inwoners moet vertellen vinden de fracties van PvdA, Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie niet terecht.

Dat gebeurt al! De door D66 geschreven motie werd met 33 tegen 8 stemmen verworpen.

Het college gaat, als toegezegd, aan de inwoners vragen hoe het huisvuil moet worden opgehaald.

De vragen aan de inwoners zullen zeker zijn:

  • Moet er Diftar worden ingevoerd? Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Dat betekent dat voor elke keer legen van de kliko (grijze deksel) of het openen van de ondergrondse container (restafval) betaald moet worden.Huishoudelijk afval – Het eerlijke verhaal
  • Moet Omgekeerd inzamelen worden ingevoerd? Dit houdt in dat de container met de grijze deksel verdwijnt en dat het huishoudelijk restafval naar ondergrondse containers moet worden gebracht. Het betekent 100 à 200 meter lopen met je zak restafval.
  • Wat moet er gebeuren met de plastic zakken PMD die aan lantarenpalen worden gehangen? Kan dat anders? PMD staat voor Plastic, Metalen blikjes en Drankkartonnen.
  • Eens per maand het papier ophalen. Is dat voldoende?
  • Hoe vaak moeten de GFT kliko’s (groene deksel) geleegd worden? Nu is dat eens per twee weken. (GFT = Groente-, Fruit- en Tuinafval)
  • Of moeten we alles laten zoals het nu is?

Zo maar een greep uit de vragen die aan de inwoners gesteld moeten worden. Het doel van alles is duidelijk. Er wordt te weinig huishoudelijk afval gescheiden door de inwoners.

Nu is er nog zo’n 185 kg restafval per persoon per jaar. Dat moet omlaag. Het streven is naar ongeveer 100 kg. De vraag is of dat haalbaar is en welke inspanningen willen de inwoners daarvoor doen?

Voor al deze vragen vindt Leefbaar 3B het heel belangrijk dat de inwoners zelf hierover hun mening kunnen geven. En dat is nu net wat wethouder Simon Fortuyn gaat doen!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*