Leefbaar 3B op zoek naar de mening van de inwoners over afsluitingen in Herenstraat en Noordeindseweg

iet de interesse wekken voor de eigen partij was de insteek voor de aanwezigheid van Leefbaar 3B afgelopen zaterdag op de braderie in Berkel centrum, maar het op zoek gaan naar de mening van de inwoners. Een groep raadsleden en bestuursleden van Leefbaar 3B zochten op de Braderie contact met inwoners en vroegen hun mening over vier onderwerpen.  Het mooie weer en de gezelligheid zal zeker bijgedragen hebben dat de gesprekken vaak veel verder gingen dan alleen het beantwoorden van een paar vragen.

Paal in Herenstraat

De uitkomst van de voorgelegde vraag over de poller ofwel paal in de Herenstraat in Berkel centrum was geen verrassing. Van de  ondervraagden vindt 77% dat de paal weg moet. Velen gaven aan dat als de paal blijft de tijden dat deze omhoog staat beter moeten worden aangepast aan de winkeltijden. De paal zou na de winkelsluiting gewoon kunnen zakken zodat autoverkeer weer mogelijk is.

Afsluiting Noordeindseweg

De vraag over de afsluiting van de Noordeindseweg bij de rotonde is volgens de reeds lang bekende geluiden van de inwoners beantwoord. 81% van de ondervraagden is tegen deze afsluiting. Een aantal gaf aan wel éénrichtingsverkeer te willen vanuit Berkel centrum naar Zoetermeer.

Parkeren in winkelcentrum Berkel

Bij de vragen over parkeren van de auto en de fiets in het centrum bleek dat het merendeel tevreden is. Van de ondervraagden vindt 68% het parkeren voor de auto hier goed tot redelijk. Voor het parkeren van de fiets in het centrum Berkel is 74%  goed tot voldoende tevreden. Dat neemt niet weg dat er ook zorgen over het parkeren met de auto zijn geuit in de toekomst als het winkelcentrum aan de oostkant van het centrum klaar is. Veel ondervraagden zouden een bewaakte fietsenstalling in Berkel centrum een goede voorziening vinden.

Leefbaar 3B wil in de komende perioden extra aandacht geven aan het verkleinen van de afstand tussen de inwoners en de politiek en heeft in de gesprekken op de braderie mogen ervaren dat deze extra aandacht gewaardeerd wordt.

IMG_2645IMG_2643IMG_2646IMG_2642

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*