Lansingerland is klaar voor een gezonde toekomst

Nadat de economische recessie diepe wonden sloeg, heeft Leefbaar 3B als grootste politieke partij in Lansingerland verantwoordelijkheid gepakt. De gemeente komt van een situatie met een schuld van zo’n 300 miljoen euro, een negatieve algemene reserve van zo’n 30 miljoen euro en een verwacht structureel tekort op de begroting van rond de 5 miljoen euro. Door daadkrachtig ingrijpen en een goede samenwerking met zowel de coalitiepartners als de oppositie, het bedrijfsleven en inwoners is het gelukt het tij te keren. Na jaren van knijpen, schaven, snijden en de economische wind in de rug zijn wij weer in staat om te investeren in onze prachtige gemeente. Ons huishoudboekje ziet er weer goed uit. We hebben een sluitende begroting, de financiële positie blijft stabiel, onze schulden nemen verder af naar een verantwoord niveau en er is eindelijkruimte om extra te investeren. We zijn er nog niet helemaal maar na de deal met Jumbo ( zie Jumbo opent nieuw EFC in Bleiswijk)  schrijven wij zelfs bij het project BLEIZO  inmiddels zwarte cijfers in de boeken en zien we Lansingerland breed meer kansen dan bedreigingen. Het gaat het erom dat we nu alert blijven en niet terugvallen. lees meer

Leefbaar 3B doet wat ze zegt en pakt door.
Fractievoorzitter Don van Doorn kon namens Leefbaar 3B met grote tevredenheid constateren dat het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B stevig verankerd is in de begroting van Lansingerland. We investeren in veiligheid en de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. De financiën zijn op orde en de lastenverlichting voor onze inwoners zal nog verder verbeteren. Het optimaliseren van de dienstverlening is een must voor iedereen in de organisatie. Om de kosten ook in de toekomst op te kunnen vangen, komt er een stevige reserve ten gunste van het sociaal domein. Daarmee borgen wij dat de benodigde zorg gegarandeerd is. Duurzaamheid is niet meer weg te denken en moet voor een ieder bereikbaar en betaalbaar blijven. Om initiatieven vanuit de samenleving mogelijk te maken komt er een goed gevuld duurzaamheidsfonds. Grote bedrijven willen zich door de ontwikkeling die we hebben ingezet, graag in Lansingerland vestigen. Daarmee komen er letterlijk duizenden extra banen voor onze inwoners op de markt. Don van Doorn bleef echter kritisch want Leefbaar 3B zal er alles aan doen om nog deze bestuursperiode het gratis OV voor ouderen met een smalle beurs te realiseren. Eenzaamheid moet met kracht bestreden worden!

Dromen en Durven is één, maar alles valt of staat met het DOEN.
De ingeslagen weg om van een strenge ‘beheergemeente’ een gezonde ‘ontwikkelgemeente’ te worden, heeft inmiddels een volgende fase bereikt. Het is essentieel dat bestuur en organisatie zich hierop instellen en aanpassen. Natuurlijk moeten we scherp blijven en geen onverantwoorde risico’s nemen, maar de focus moet ook verschuiven van bezuinigen en knijpen naar loslaten, ontwikkelen en uitvoeren. Leefbaar 3B realiseert zich terdege dat zij in deze transitie een grote verantwoordelijkheid heeft. Door de eigen bestuurskracht verder te ontwikkelen in het programma ‘kracht van de Raad’ zullen wij daar vorm en inhoud aan geven. Daarnaast is het ook van belang dat we op een andere manier naar de ‘Planning en Control’ gaan kijken. Om ook dat proces te verbeteren zal Leefbaar 3B aankomende raad een motie indienen.
In het verlengde hiervan werd door fractievoorzitter Don van Doorn een punt gemaakt van de uitvoering. Doelen stellen en daar geld voor reserveren is één maar krijgen pas echt waarde als zij ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Op een formatie van 400 is 53 vacatures vrij fors (met name op ICT, Financiën, Sociaal domein, ruimte en Economie). Zonder voldoende capaciteit loopt de uitvoering grote risico’s. Leefbaar 3B wil daarop een gericht actieplan zien. De Burgemeester erkende het probleem en schaarde zich op dit punt achter Leefbaar 3B. De komende tijd zal er op dit punt tijdiger en duidelijker afgestemd worden met de Raad. Het borgen van zowel de kwantiteit als de kwaliteit zijn essentieel om alle doelen te realiseren.

Veiligheid is nooit af! Leefbaar 3B blijft scherp.
Hoewel Leefbaar 3B fors investeert in veiligheid en daarmee de extra middelen om ondermijning tegen te gaan, blijft het van groot belang dat we de ogen niet sluiten voor de ontwikkeling op andere veiligheidsthema’s. Leefbaar 3B zal om die reden fors blijven inzetten op het bestrijden van overlast en criminaliteit en vraagt op dit vlak speciale aandacht voor ‘verwarde personen’  Deze groep overlastgevers hebben een erg grote invloed op de veiligheidsbeleving op straat en de aanpak vereist zorg op maat. Omdat de verschillende instanties deze zorg niet meer in voldoende mate kunnen aanbieden (instellingen zitten vol) komt de problematiek op straat te liggen en moet de politie vaak ingrijpen. Capaciteit die zo betoogde Don van Doorn besteed moet worden aan echte criminaliteit. Leefbaar 3B wil dan ook dat die problematiek aangepakt gaat worden. De Burgemeester zal in een reactie hierop samen met Wethouder van Tatenhoven (Zorg) een onderzoek instellen zodat Leefbaar 3B de uitkomsten kan agenderen in de commissie Algemeen Bestuur.

Bouwen, Verbinden en Baas in eigen Gemeente
Leefbaar 3B heeft er voor gezorgd dat de starterslening weer terug is. Dit gebeurde op initiatief van heren Meester en Erwich. Hiermee versterken we de positie van de (eigen) starters op de woningmarkt. Weliswaar komen er door Startersleningen niet meer betaalbare woningen in Lansingerland, maar er komen wel meer koopwoningen in Lansingerland binnen het bereik van de jongeren uit Lansingerland. Zij krijgen immers meer financieringsmogelijkheden voor deze woningen dan elders in de regio en hebben een voorsprong op kopers van buiten de gemeente. Op deze manier is er meer kans om jongeren te behouden die voor het eerst een woning willen kopen en hier graag willen blijven wonen. Ook kan een dergelijke lening extra doorstroming vanuit het sociale segment in Lansingerland bevorderen.

Zeer ontevreden waren wij met het feit dat de motie omtrent het terugdringen van de wachttijden voor onze eigen inwoners voor een woning niet tijdig gereed was. Wij hebben de wethouder hier op aangesproken. Gezien het belang voor een oplossing voor deze problematiek is het essentieel dat de wachttijden z.s.m. worden teruggedrongen. Wij blijven hier scherp op sturen. Leefbaar 3B zal zich sterk blijven maken voor de kansen van de eigen inwoners en zal in blijven zetten dat een substantieel deel van de op te leveren huizen eerst beschikbaar komen voor Lansingerlanders en mensen die een hechte binding met onze gemeente hebben. Binnenkort spreken we over de ontwikkeling van Wilderszijde en/of de gronden in Bleiswijk.

Leefbaar 3B zal het voorgaande doel daarbij zeer zeker betrekken!

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*