Kritische reactie raad op Luchtruimherziening

De gemeenteraad heeft een scherpe reactie gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe luchtruimteverdeling in Nederland. Die verdeling van het luchtruim pakt heel nadelig uit voor de bewoners rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) en zijn ambtenaren kregen complimenten van alle fracties in de gemeenteraad voor het opstellen van de brief aan de minister.

Extra hinder 1
Luchtruimherziening is gericht op het verduurzamen van het luchtruim om de negatieve impact van vliegverkeer op de leefomgeving te verminderen, zegt de minister. Hebben de bewoners rond RTHA daar wat aan? Plukken zij de zoete vruchten van dat rijksbeleid? Of zijn het wrange vruchten die in Lansingerland, Hillegersberg/Schiebroek en Schiedam op de schaal liggen? Ja dat is zo gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan en dat is erg zuur.

In de brief aan de minister geeft de raad aan dat deze negatieve effecten rond RTHA moeten worden aangepakt.

Extra hinder 2
Omdat Schiphol en RTHA zo dicht bij elkaar liggen en Schiphol veelal voorrang heeft op RTHA, moet het vliegverkeer op RTHA vaak afwijken van de standaardroutes, hetgeen tot extra hinder leidt voor de inwoners van Lansingerland.

In de brief aan de minister geeft de raad aan dat ook dit probleem moet worden opgelost.

Extra hinder 3
Nog een paar wrange vruchten van minister Cora van Nieuwenhuizen die van de fruitschaal af moeten. De minister maakt de keuze om uit te gaan van de principes van het zoveel mogelijk continu klimmen, continu dalen en het gebruik maken van vaste routes. Zij beoogt hiermee dat de vliegroutes hoger zijn, dat er gevlogen wordt met minder vermogen, minder uitstoot en minder geluidshinder. Echter de milieueffectrapportage (plan-MER) wijst erop dat deze principes betekenen dat in de directe omgeving van de luchthavens, dus ook rond RTHA in Lansingerland, juist meer geluidsbelasting optreedt in plaats van minder.

In de brief aan de minister geeft de raad aan dat dit niet verdedigbaar en niet acceptabel is.

Planuitwerkingsfase baseren op lokale situatie
De gemeenteraad doet op de minister een klemmend beroep om de uitwerking van de routes en vertrek- en landingsprocedures voor RTHA te baseren op de lokale situatie en daarbij het verminderen van geluidshinder en uitstoot als belangrijkste maatstaf te hanteren. Dat betekent dat rond RTHA zo min mogelijk boven woonwijken moet worden gevlogen.

Toename capaciteit luchtruim
De milieueffectrapportage laat zien dat met de invoering van de nieuwe luchtruimverdeling de capaciteit van het luchtruim in Nederland groter wordt en dus het aantal vliegtuigbewegingen op de diverse luchthavens kan toenemen. In de brief aan de minister vraagt de raad haar aan te geven dat RTHA niet tot de luchthavens behoort waar het aantal vliegtuigbewegingen zal toenemen.

Betrekken regionale stakeholders
De gemeenteraad van Lansingerland vraagt de minister uitdrukkelijk om de raad, via wethouder Simon Fortuyn, nauw te betrekken bij de planuitwerkingsfase van Rotterdam The Hague Airport.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*