Kieskompas

De gemeente Lansingerland doet mee met het Kieskompas. Vanaf half februari kunnen kiezers op 29 stellingen reageren en zo een stemadvies krijgen.

De stellingen zijn onder leiding van medewerkers van het Kieskompas door de acht aan de verkiezing van de gemeenteraad deelnemende partijen opgesteld.

Het standpunt over de stellingen moet in het verkiezingsprogramma of de website van elke partij dus ook Leefbaar 3B zijn terug te vinden. Ook partijstandpunten in openbaar toegankelijke kunnen daarvoor gebruikt worden.

Over twee stellingen is geen info in verkiezingsprogramma of website te vinden. Dat is ook de reden dat Leefbaar 3B deze info op de website zet in verband met een verwijzing in het Kieskompas.

De stelling is:

Winkels moeten ook op zondagochtend voor 12 uur open kunnen zijn

Alle winkels in Lansingerland kunnen al langere tijd op zondag van 12:00 tot 19:00 uur open zijn. Leefbaar 3B is niet voor en niet tegen een extra openstelling van winkels op zondag van 09:00 uur tot 12:00 uur. Doordat de kandidaten op de kieslijst van Leefbaar 3B allemaal verschillende maatschappelijke en politieke achtergronden hebben, zijn de meningen op dit punt verdeeld en neemt de partij een neutraal standpunt inover de openstelling van winkels op zondag van 09:00 tot 12:00 uur. Na 12:00 uur zijn de winkels open.

De stelling:

De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk over kunnen nemen om boetes (incassokosten) te voorkomen

Op deze stelling reageert Leefbaar 3B met neutraal. Waarom? Als mensen onbeheersbare schulden hebben, kan dat leiden tot grote persoonlijke problemen. Daarom ook vinden wij het terecht dat de gemeente Lansingerland hierbij helpt door:➢ betalingsregelingen➢ wettelijke of minnelijke schuldhulpregeling➢ budgetbeheer➢ nazorg➢ inschakelen schuldhulpmaatje

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*