Huisvesting asielgerechtigden

coa_0We gebruiken nu het woord asielgerechtigden in plaats van statushouders, omdat dit beter weergeeft waar het om gaat. Zij die als vluchteling erkend zijn en gescreend zijn op veiligheidsrisico’s krijgen een verblijfsvergunning en duiden we met die term aan.

De gemeente Lansingerland heeft een taakstelling voor huisvesting van 69 asielgerechtigden in het eerste halfjaar van 2016. De verwachting is dat de taakstelling voor het hele jaar circa 140 zal worden. In het vorig najaar is door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevraagd of Lansingerland versneld 60 asielgerechtigden extra kan huisvesten om ruimte te maken in de asielzoekerscentra. Dit aantal zou dan in mindering komen op de taakstelling voor 2017. De gemeente is samen met 3B Wonen op zoek gegaan naar mogelijkheden voor deze extra huisvesting.  lees meer

hergerborch

Een lastig probleem is dat veel van de asielgerechtigden alleenstaanden zijn. Omdat er al een wachtlijst is voor woningzoekenden in Lansingerland, is het  niet wenselijk dat alleenstaande asielgerechtigden een woning betrekken waar een heel gezin in zou kunnen wonen. Vandaar dat er een voorstel is gedaan om in de thans leegstaande Hergerborch 40 kamers te bestemmen voor alleenstaande asielgerechtigden.

Leefbaar 3B heeft een voorkeur voor de vestiging van gezinnen en om die over de hele gemeente Lansingerland te spreiden. Opvang in de wijken door buren is dan beter mogelijk dan bij geconcentreerde huisvesting, waar meer organisatie nodig is. We begrijpen echter dat het COA met veel alleenstaanden te maken heeft en geconcentreerde opvang is dan niet te vermijden. Wij achten het wel belangrijk dat helderheid verschaft wordt over de organisatie eromheen. Zowel aan de inwoners als aan de raadsleden.

De Leefbaar 3B fractie heeft daarom voorgesteld om een hoorzitting te houden waar inwoners hun mening kunnen geven en aangeven wat zij kunnen doen en waar ook maatschappelijke organisaties duidelijk kunnen maken welke bijdrage zij kunnen leveren. Wij verwachten op die manier het noodzakelijke draagvlak te kunnen versterken en zicht te krijgen op voorkoming en zo nodig beheersing van eventuele problemen. De meerderheid van de raad heeft ingestemd met ons voorstel.

De hoorzitting zal worden gehouden in gebouw Rehoboth in Berkel en Rodenrijs op 14 april.

Het aanvangstijdstip wordt nog bekend gemaakt.

De wethouder heeft afgelopen  donderdag de commissie Samenleving geïnformeerd over de stand van zaken in 2016: tot op heden heeft het COA 33 asielgerechtigden toegewezen aan Lansingerland, waarvan er inmiddels 11 gehuisvest zijn. De overige 22 zijn alleenstaanden.

 

4 Comments

  1. Hoe je ze ook noemt, asielgerechtigden of statushouders, het gaat stuk voor stuk om nepvluchtelingen. Die willens en wetens verzuimd hebben asiel aan te vragen in de eigen regio danwel in het eerste de beste veilige land dat ze na hun vertrek uit het vaderland aangedaan hebben. En deze gelukzoekers zonder toekomst ga je belonen met een woning in Hergerborch? In plaats van hen een sober tentonderkomen met minimale verzorging aan te bieden zo ver mogelijk weg van de bewoonde Lansingerlandse wereld? Het moet niet nóg gekker worden.

  2. Als ik de plannen voor Hergerborch lees lijkt dit meer op noodopvang dan op huisvesting.
    En wat doet 3B-Wonen als Hergerborch in 2021 gesloopt mocht worden en er in één klap 52 woningzoekenden geherhuisvest moeten worden?

  3. Vraagt u zich ook af waarom op zeker moment er eens een stroom van niet Nederlanders de weg wist te vinden naar landen welke toch wel mensen opvangt welke in erge nood verkeren.De oorlog is Syrië is al 5 jaar bezig, doch er zijn volgens mij politieke redenen geweest om de vele vraagstukken vanuit Brussel even weg te maskeren. Nu het land welke de mensensmokkelaars gewoon hun werk lieten doen, niet meer mogen doorsturen, gaan de ambtenaren uit Brussel anders reageren. Ook B&W in deze gemeente heeft heel weinig te zeggen, Brussel stuurt en gebied.

  4. Net terug van een vakantie uit de Ver. Arabische Emiraten. Met een groepje mensen gesproken waarom vluchtelingen niet naar hun toe komen.Het zijn toch hun broeders. Antwoord: Ze gaan liever naar Europa omdat het daar luilekkerland voor ze is. In de Emiraten is het zo dat ze er in mogen als ze werken. Geen werk na 3 weken dan weer wegwezen en na hun 65e jaar eveneens wegwezen. Als ze iets beginnen dan moet er iemand van de VAE mededirecteur worden met ten minste 51% aandeel.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*