Hoe zou het zijn geweest als PvdA wethouder Braak nog de scepter zwaaide?

Antwoord op deze vraag zullen wij nooit krijgen, maar verrassend wat het wel. In de commissievergadering van 3 juli had het college de schone taak om een onder de verantwoordelijkheid van voormalig PvdA wethouder Ruud Braak opgestelde raadsvoorstel te verdedigen. Vanuit een wettelijke opdracht geeft het college inhoud aan haar ambitie om de handhaving nog effectiever in te zetten voor werk en inkomen (sociale uitkering). Daarmee wil het college bewaken en bevorderen, dat:

  1. Fraude zo veel mogelijk wordt voorkomen of gestopt en zo nodig beboet;
  2. Uitkeringen rechtmatig en doelmatig worden verstrekt;
  3. Inwoners, binnen hun individuele mogelijkheden, voldoen aan de verplichte medewerking voor hun arbeidsinschakeling.

Om deze ambitie inhoud geven heeft de gemeente sociaal rechercheurs in dienst. Het is hun taak om fraude op te sporen, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen en woonfraude. In complexe gevallen laat de gemeente de sociaal rechercheurs ondersteunen door een extern bureau. Volgens het college heeft deze ondersteuning de afgelopen drie jaar geleid tot een besparing van meer van € 800.000.
Doordat het externe bureau wordt betaald onder de conditie “No cure no Pay” (geen oplossing/resultaat, geen betaling) vreest de PvdA een heksenjacht om alles op alles te zetten om fraude te bewijzen.

De PvdA, die altijd de loftrompet steekt over het kwaliteit over het ambtelijk apparaat lijkt daar nu afstand van te doen. Immers, zij geven blijk te twijfelen aan het feit of het ambtelijke apparaat wel menswaardig en zorgvuldig te werk gaat bij een verzoek om inkomensondersteuning.

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer sloot af met de mening dat de ingeslagen weg om streng doch rechtvaardig te handhaven, door Leefbaar 3B wordt onderschreven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*