Handhavers in Lansingerland een bittere noodzaak

Leefbaar 3B vindt dat de twee extra boa’s zo snel mogelijk moeten worden aangesteld, maar helaas duurt dat nog even, want de meerderheid van de gemeenteraad ziet dat niet zitten.

In 2015 werd voor het eerst het initiatiefvoorstel “Toezicht en Handhaving” van Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan in de commissie Algemeen Bestuur besproken. Op 30 juni 2016 diende de fractie van Leefbaar 3B motie “Toezicht en Handhaving” in. De motie kreeg brede steun in de raad. Hiermee werd in de begroting van 2017 een bedrag van € 150.000 gereserveerd voor het versterken van de effectiviteit van het integraal veiligheidsbeleid, door:

  1. uitbreiden van het aantal Boa’s;
  2. uitbreiding van het jongerenwerk;
  3. een effectievere organisatie door de samenwerking van alle partijen in de veiligheidsketen, te weten buurttoezicht, handhavers, jongerenwerk en politie.

Tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van 7 februari 2017 ging de bespreking van de nadere uitwerking van de motie “Toezicht en Handhaving” alle kanten op en werd nauwelijks over de aanwending van het in de begroting 2017 opgenomen budget gesproken.

Hoe goed burgemeester Pieter van de Stadt en Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan ook uitlegden dat buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) de spil zijn voor de afstemming binnen de samenwerking tussen jongerenwerk, boa’s, politie en buurttoezicht, bleven verschillende commissieleden maar rappelleren dat er een integraal beleidsplan moet komen, terwijl op dit moment dat integraal werken al de dagelijkse praktijk en werkelijkheid is. Hoe goed de burgemeester bij de commissieleden er ook op aandrong, dat hij meer boa’s nodig heeft om de handhaving binnen de gemeentegrenzen op een aanvaardbaar niveau te brengen, bleven een groot aantal commissieleden maar hameren op meer jongerenwerkers.

Waar gaat het om bij de uitvoering van de motie “Toezicht en Handhaving”?

  • Iedere dorpskern krijgt één dorpsboa, die in het kader van “kennen en gekend worden” investeert in duurzame relaties met bewoners van de dorpskern, buurttoezicht, jongerenwerkers en politie. De dorpsboa is het aanspreekpunt in iedere kern. Hierdoor krijgen zaken die worden opgemerkt een eenvoudiger en daadkrachtiger vervolg.
  • Meer jongerenwerk zichtbaar op straat. Dus niet binnen!
  • Goede samenwerking en afstemming tussen politie, boa’s, jongerenwerkers en buurttoezicht.
  • De boa’s zijn zichtbaar zijn in de wijk en geven ondersteuning aan vrijwilligers van het buurttoezicht en jongerenwerkers. De politie heeft geen tijd voor de ondersteuning van vrijwilligers van buurttoezicht.
  • Er vindt een professionele uitwisseling van informatie plaats en er is een goede backoffice beschikbaar, waardoor de vrijwilligers van buurttoezicht, jongerenwerkers, politie en boa’s hun informatie kunnen invoeren, kunnen raadplegen en kunnen delen.
  • Het doel van de inzet van boa’s in Lansingerland is, indien dat nodig is, het beïnvloeden gedragsverandering bij inwoners, ondernemers en jongeren.
  • Boa’s zijn, indien dat noodzakelijk is, ook ’s nachts op straat.

Volgens de fractie van Leefbaar 3B kan de balans tussen preventie en repressie, alsmede de integrale en dorpsgerichte benadering, alleen maar bereikt worden als de verantwoordelijke partners (politie, buurttoezicht, jongerenwerk en boa’s) structureel met elkaar overleggen en afstemmen.

De ondersteuning van de vrijwilligers van buurttoezicht is een cruciaal punt, omdat het veiligheidsgevoel en de motivatie onder deze vrijwilligers aanwezig blijft als zij desgewenst door een “dorpsboa” ondersteund worden.

Door het aantal boa’s uit te breiden en de wijze van gebiedsgericht werken aan te passen is de gemeente in staat om de effectiviteit van het integraal veiligheidsbeleid te vergroten.

Boa’s zijn geen bonnenkanonnen, maar zijn de gastheer of gastvrouw van Lansingerland, waarbij het gesprek met de inwoners, ondernemers en de jeugd van cruciaal belang is. Het gaat vooral om halen, brengen en delen, waarbij gedragsbeïnvloeding het uitgangspunt is.

Veelal worden boa’s geassocieerd met repressie. Affiniteit met jeugd en samenwerking met het jongerenwerk is een absoluut uitgangspunt om nieuwe boa’s te werven. Boa’s weten hoe zij moeten samenwerken met jongeren. De Boa investeert in het contact met de jongeren, waardoor ook de boa er zal zijn als er overlast is.

Criminele jongeren is een ander verhaal, die moeten door de politie worden aangepakt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*