Geef bibliotheek een nieuwe positie in het maatschappelijk veld

bib_lansingerlandTijdens de commissie Samenleving stond er een procesvoorstel op de agenda over de wijze waarop Lansingerlanders een mening kunnen geven over de wijze waarop zij inhoud willen geven aan de culturele activiteiten in onze gemeente.

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer maakte van deze gelegenheid gebruik om alvast een tipje van de sluier te geven over de visie van Leefbaar 3B over dit onderwerp.
Hij riep onder ander op om te komen tot een herpositionering van de bibliotheek. De bibliotheek is immers actief op veel culturele en sociale terreinen, zoals integratie, jeugd, ouderenzorg, educatie, dyslexie en het is een steeds groter wordende sociale ontmoetingsplaats.
De indruk bestaat dat de potentiële meerwaarde van de bibliotheek door het stempeltje “cultuur” in de weg wordt gestaan. Als er een cultuurhuis moet komen, laat het dan écht een verzamelpunt worden van muziek, toneel en andere creatieve en sociale activiteiten.  Al jaren wordt gesproken over een community center of een andere vorm voor de zogenaamde  “huiskamer van het dorp”.  Een sociale ontmoetingsplaats die voor meerdere activiteiten ruimt biedt en waar verschillende doelgrepen en verenigingen onderdak kunnen vinden. In een dergelijke ontmoetingsplaats is een bibliotheek naadloos in te passen! lees meer

Daarnaast pleit Leefbaar 3B er voor om de balans te herstellen op het gebied subsidie verlening. Nu worden overwegend de activiteiten ten behoeve van  kwetsbaren financieel ondersteund. Voor culturele verenigingen is het organiseren van activiteiten voor kwetsbaren veel lastiger dan bijvoorbeeld voor  de sport verenigingen. Leefbaar 3B wijst erop dat het van belang is om de culturele activiteiten rondom alle jeugdigen en ouderen te intensiveren.

Verder worden er in omliggende gemeenten veel culturele activiteiten ontplooid. Leefbaar 3B geeft er de voorkeur aan om aandacht te geven op het aanvullende aanbod van deze activiteiten en roept het college op om op dit gebied een wat intensievere samenwerking te zoeken. Het college van B&W heeft toegezegd om nu, gezamenlijk met de Raad, de ideeën van de inwoners op halen.

Leefbaar 3B roept ALLE inwoners op om actief op dit verzoek te reageren, dus ook de inwoners die nog niet actief bezig zijn  met culturele activiteiten in Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*