Foutparkeerders onterecht bekeurd

Stel je voor, je woont in een rustige wijk van Lansingerland, al jaren wordt door politie en de boa’s gedoogd dat personenauto’s fout geparkeerd staan. Gedogen betekent oogluikend toestaan door de overheid dat bepaalde wettelijke voorschriften worden overtreden. Dan komt er ineens een agent die in de nachtelijke uren gaat bekeuren, die kennelijk niet door heeft dat de andere overheidsdienaars dit oogluikend hebben toegestaan.

Als je dan ‘s-morgens bij je auto komt en je bent bekeurd, hangt er een wit niets zeggend briefje aan je auto dat er een sanctie is opgelegd en waarvoor staat er dan niet op. Je denkt dat er een grapje is uitgehaald, maar nee hoor, niets is minder waar, je hebt een bekeuring gehad voor een feit wat al jaren oogluikend wordt toegestaan. Bel je 0900-8844 en vraag je of je met de betreffende politieagent in contact kan komen. lees meer

Maar nee hoor, dat gaat niet want het betreft een sanctie die de politieagent heeft losgelaten en dan moet je bij de Officier van justitie zijn. Dan schrijf je je ongenoegen in een mail aan de politiechef en deze stuurt de mail door aan de klachtenafdeling. Dan denk je, misschien kom ik dan met de betreffende politieagent in contact. Maar nee hoor, je krijgt na 6 weken een brief van de klachtenafdeling dat het een administratieve sanctie betreft en dat je bij de Officier van Justitie moet zijn.

Maar deze beste man of vrouw is helemaal niet bij de bekeuringssituatie aanwezig geweest! Uit de reacties in de Heraut begrijp ik dat meerdere inwoners van Lansingerland voor een oogluikend toegestane parkeersituatie bekeurd zijn en dat zij in mijn ogen terecht boos zijn. Zoals in de Heraut van 12 april vermeld staat, zijn er in Lansingerland woonwijken waar het foutparkeren helemaal geen probleem is.

Autobezitters betalen zich scheel aan wegenbelasting en willen als zij thuis komen hun auto in de nabijheid van hun woning parkeren. In de Heraut spreekt onze burgemeester uit dat hij begrijpt dat mensen die bekeurd zijn boos zijn en dat de raad en de samenleving om meer handhaving vragen. Dit kan uitgelegd worden als zijnde dat er dan ook meer bekeuringen geschreven moeten worden. Handhaven is in de ogen van Leefbaar 3B het gesprek met de overtreder en het beïnvloeden van nalevingsgedrag.

Met andere woorden, als je al jaren het overtreden van een wettelijk voorschrift accepteert als overheid, dan ga je eerst in gesprek met degene van wie je het overtreden accepteert en stel je hem of haar op de hoogte als je als overheid het wettelijk voorschrift gaat naleven. De burgemeester haalt ook aan dat je het gesprek met de wijkagent moet aangaan. Een terechte opmerking, maar dan moeten zij wel voldoende in de gelegenheid worden gesteld om in hun wijk aanwezig te zijn. Zij kennen de wijken en gedogen veel wettelijk voorschriften omdat het goed gaat in die wijken. Ook zij balen van het kortzichtige gedrag van een agent die in de nachtelijke uren parkeerbekeuringen uit gaat schrijven en klaarblijkelijk bang is om de confrontatie met overtreders aan te gaan.

Ik weet zeker dat als een overtreder gewaarschuwd word, dat hij of zij alles in het werk stelt om een bekeuring te krijgen. Ja, en neem je het risico dan verdien je een bekeuring. Ik adviseer de mensen die een bekeuring krijgen terwijl dit al jaren gedoogd word om bezwaar aan te tekenen bij de Officier van Justitie. Wordt het bezwaar ongegrond verklaard, dan een bezoek aan de kantonrechter te overwegen. Op 19 april 2017 zullen twee bewoners van de Edelsteenwijk een bezoek aan de kantonrechter brengen en ik weet zeker dat zij daar niet alleen zullen staan.

 

Jan van der Laan

Leefbaar 3B

06-13119691

1 Comment

  1. Jan, een perfecte reactie en actie op een beleid wat ook een stuk gedoogbeleid is. Maar velen uit de hoek van GroenLinks zullen hierover zeker anders denken, zij zijn diegene welke in veel gemeenten het parkeren op eigen terrein hebben zien verwezelijken. Daardoor kwamer er nog minder parkeerplekken bij je huis. Dan komt er een weerwoord van de burgemeester en zeg nu zelf, een vvd man en opperhoofd van de politie gaat echt niet gedogen en zegt op zijn zachts ” even apeldoorn bellen” en al helemaal als je kijkt naar de uitslag van de afgelopen verkiezingen. Zijn er vvd stemmers in de Edelsteenwijk dan hoop ik voor hen, dat de kantonrechter van pvda huize is, zoniet dan kunnen ze het schudden.
    Wat zegt eigenlijk nog het woord ” gedogen” bij justitie als men zelf al toegeeft dat 1 km te hard bij 130 km wegen al een bekeuring gaat opleveren. Nogmaals ik ben het geheel eens met onderwerp, maar Jan bij de volgende gemeente-verkiezingen zal je geen hulp krijgen van vvd/D66/GL/cda, dus zorg dat jouw partij veruit de grootste wordt. Veel steun aan de 2 bewoners bij hun strijd tegen justitie.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*