Fietsveiligheidsplan – Fietstunnel Oudelandselaan

Veilige routes naar scholen, metrostations, sportvelden en winkelcentra is heel belangrijk. Gemelde onveilige verkeerssituaties voor fietsverkeer zijn voornamelijk op de rotondes op de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg, met de rotonde Klapwijkseweg/Oudelandselaan die er in negatieve zin uitspringt.

Fietstunnel Oudelandselaan-Klapwijkseweg
De PvdA heeft het idee gelanceerd om een fietstunnel in de Oudelandselaan, onder de Klapwijkseweg en de vaart door aan te leggen. Dat zou een heel mooie oost-west verbinding zijn, maar dat laat de noord-zuid fietsverbinding met de afslagen in beide richtingen naar de Oudelandselaan over de rotonde in stand. Nader onderzoek naar de technische uitvoerbaarheid en de aanlegkosten moet zeker gedaan worden en niet te lang mee gewacht worden. Maar op korte termijn moet deze rotonde zeker verbeterd worden en daar is geld beschikbaar voor. lees meer

Verkeerseducatie
Verkeerseducatie op school is heel belangrijk op de basisscholen gebeurt dat ook. Maar Leefbaar 3B vindt dat ook tijdens de eerste drie schooljaren in het voortgezet onderwijs leerlingen verkeersles moeten krijgen.

Ambities en speerpunten Fietsveiligheidsplan
De inzet op fietsveiligheid begint met de drie invalshoeken:
– meten is weten
– verkeerseducatie
– veilig fietsnetwerk
daarnaast vijf ambities en vijf speerpunten
Leefbaar 3B kan zich volledig vinden in deze invalshoeken, ambities en speerpunten.

Speerpunt 1
Onderstaande vijf ambities zijn leidend voor de beleidsuitwerking tot maatregelen die vallen onder het Fietsveiligheidsplan Lansingerland.
1. In 2025 zijn er 25% minder slachtofferongevallen waarbij fietsers betrokken zijn ten opzichte van 2015, waarbij de (landelijk vastgestelde) registratiegraad minimaal gelijk is aan 2015.
2. De subjectieve (ervaren) fietsverkeersveiligheid is in 2025 vergroot.
3. Permanente verkeerseducatie onder jongeren en jongvolwassenen
4. (E-)Fietseducatie voor ouderen is een vast onderdeel van het fietsbeleid.
5. Veilige fietsroutes naar belangrijke voorzieningen, en met name fietsveilige oversteken over de gebiedsontsluitingswegen.

Speerpunt 2
De gemeente heeft een faciliterende, netwerkende en enthousiasmerende rol om via de scholen verkeerseducatie aan te bieden. We maken onder andere gebruik van het regionale educatieprogramma.

Speerpunt 3
Onveilige locaties die onderdeel zijn van vele gebruikte school-thuisroutes, routes naar de metrostations en winkelcentra hebben prioriteit. Daarnaast hebben regionale (snel)fietsroutes en sportterreinen de aandacht.

Speerpunt 4
Inzetten op het prioritair oplossen van de verkeeronveiligheid op de rotondes op de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg. Rotondes aanpassen om deze verkeersveiliger te maken, en de situatie monitoren.

Speerpunt 5
Naast het prioritair oppakken van de urgente locaties, zetten we in op efficiënt gebruik van middelen door werk-met-werk te maken op locaties waar relatieve kleine maatregelen benodigd zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*