leefbaar3b-vrijstaand
Beste lezer,

U bent van harte uitgenodigd om maandag 20 november tussen 20:00 – 22:00 uur langs te komen bij ons Politiek Café Leefbaar 3B in het gemeentehuis, óók als u geen lid bent. Lees meer verderop in deze nieuwsbrief en op onze website.

Vorige week heeft de gemeenteraad een nieuwe begroting vastgesteld. Voor Leefbaar 3B waren drie peilers belangrijk: dorps karakter (hanging baskets en kerstbomen in de centra), veiligheid (in coalitieamendement aangepakt) en kwetsbare doelgroepen (kosten gehandicaptenparkeerkaart, pilot steunouder, behouden Rotterdampas, dierenwelzijn, activeitenaanbod voor ouderen). Ook het schrappen van ambtenaren op team Economie leek ons (en gehele raad) onverstandig.

Volgende week zijn er weer volle agenda's tijdens de commissievergaderingen. Leefbaar 3B heeft één bespreekpunt geagendeerd ten aanzien van verloedering en handhaving op bedrijventerreinen.
Inspreken? Dat kan! Meld u wel vantevoren aan. Vergaderingen zijn openbaar op het gemeentehuis, u kunt gewoon langskomen en plaatsnemen op de publieke tribune.

Commissie Ruimte:
 • Nota van Uitgangspunten Leeuwenhoekweg 102
 • Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder
 • Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren 2023
 • Aanpassing lijst van delegatie omgevingsplan
 • Addendum AVOI/ NCR - vitale leidingen
 • “Uitspraak Reclame Code Commissie omtrent website thuisinwilderszijde.nl en de rol van de gemeente Lansingerland”
Commissie Algemeen Bestuur 15 november:
 • Bespreekpunt handhaving bedrijventerreinen (L3B)
 • Privacybeleid Gemeente Lansingerland 2023
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Factsheets Verbonden Partijen 2023
 • Vaststelling 2e wijziging Gemeentelijke Regeling SVHW 2023
Commissie Samenleving:
 • Raadsbrief LOO2 Afweging locatie opties Noordeindseweg en voorkeur college
 • Jongerenparticipatie
 • Brief aan raad van schoolbesturen Spectrum/Laurentius inzake Wilderszijde
 • Realisatie semipermanente huisvesting voor IKC Cadans bij Het Hoge Land
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2024
 • Wijziging van de Verordening Sociaal Domein 2023
Volgt u ons al op Instagram? Daar plaatsen we regelmatige peilingen en laagdrempelige updates uit de gemeente.

Uitnodiging Politiek Café Leefbaar 3B: 20 november

U bent van harte uitgenodigd om maandag 20 november tussen 20:00 – 22:00 uur langs te komen bij ons Politiek Café Leefbaar 3B in het gemeentehuis, óók als u geen lid bent.
Kom de toekomst van onze gemeente mee vormgeven en deel uw frisse inzichten tijdens onze bijeenkomst op maandagavond 20 november in het gemeentehuis. Uw stem is van onschatbare waarde als we samen de koers bepalen die onze partij moet varen!

Uitnodiging Politiek café Leefbaar 3B: 20 november

Succes voor Leefbaar 3B tijdens begrotingsbehandeling 2024

Succes voor Leefbaar 3B tijdens begrotingsbehandeling 2024
We hebben bezuinigingen teruggedraaid op veiligheid, behouden kerstbomen en hanging baskets in de centra en zorgen ervoor dat de rekening niet bij kwetsbare doelgroepen wordt gelegd.

Het luchtalarm moet blijven

De raad van de gemeente Lansingerland heeft unaniem een motie aangenomen die oproept tot behoud van het luchtalarm. Het luchtalarm dreigt te verdwijnen omdat het Rijk er niet meer in wil investeren.
Het luchtalarm moet blijven

Maatregelen tegen Straatraces in bedrijventerrein Prisma

Maatregelen tegen Straatraces in bedrijventerrein Prisma
De voorstellen van Leefbaar 3B en WIJ Lansingerland om verkeersmaatregelen te treffen zijn afgelopen donderdag door de raad aangenomen. Ook riepen we het college op om samen te werken met Zoetermeer.
facebook twitter instagram youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet