Bewoners aan de Klapwijkseweg (N472) in Berkel en Rodenrijs vragen sinds 2015 aandacht voor de geluidshinder door de weg. In de Commissie Ruimte van dinsdag 12 april 2022 dienden D66 en WIJ Lansingerland een bespreekpunt in om van de commissie te horen of zij ook een plan van het college wensen.

Leefbaar3B staat voor een kwalitatief goede leefomgeving. Zoals we in ons verkiezingsprogramma schreven:

“Een uitstekende kwaliteit van de woon- en leefomgeving (groen, schoon, heel, en veilig) is een belangrijke reden om in één van onze dorpen te (komen) wonen. Een woonwijk binnen een dorp is het kleinst beïnvloedbare gebied en zeer bepalend voor inwonerstevredenheid. Verbeter je de wijk, dan verbeter je het dorp en je eigen gemeente.”

In de commissievergadering was Machiel Crielaard woordvoerder voor dit onderwerp en debuteerde hij in Commissie Ruimte na 4 jaar zitting in de Commissie Samenleving. Namens Leefbaar3B gaf hij aan dat wij vooral passende maatregelen belangrijk vinden. Zo zijn recent snelheidsborden en displays geplaatst als verkeerskundige maatregel. Hiermee worden inwoners gewezen op de maximale snelheid. Tegelijkertijd gaf het college aan dat infrastructurele aanpassingen pas mogelijk zijn bij het grootonderhoud in 2025 en dat er een sterke afhankelijkheid is van het Hoogheemraadschap Delfland. Leefbaar3B vindt in dit dossier vooral de burgerparticipatie ontzettend belangrijk en we maakten hier dan ook een punt van. Wij verwachten van het college dat in het hele proces inwoners betrokken worden. Dat wil zeggen dat zij proactief geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op dit dossier en ook meegenomen worden in de voorbereidingen op het grootonderhoud. In de commissie werd een voorstel gedaan om een expert in te schakelen die de gemeenteraad kan adviseren over passende maatregelen op korte termijn. Leefbaar3B kondigde aan graag mee te denken over een motie over een dergelijke expert.

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie zijn op zaterdag 16 april Leefbaar3B raadsleden Jan Pieter Blonk en Machiel Crielaard met de bewoners op locatie in gesprek gegaan. Hier maakten ze persoonlijk kennis met twee bewoners en vertelden zij over hun ervaringen van de geluidsoverlast en gaven zij een toelichting over de geschiedenis en de complexiteit van dit dossier. De gemeenteraad praat verder over dit onderwerp in de raadsvergadering van donderdag 12 mei.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*